Sverige er ikke rustet til å møte truslene fra fremmede makter og voldelig ekstremisme, mener Säpo-sjef Klas Friberg. Han ønsker derfor enklere tilgang til overvåkning.

Truslene mot Sverige har økt både i bredde og dybde, skriver Friberg. Digitaliseringen gjør det sikkerhetssituasjonen krevende.

Säkerhetspolisens bedömning är att utvecklingen med ett ökande säkerhetshot kommer att fortsätta de närmaste åren och Sveriges framtida säkerhet avgörs av hur vi hanterar den förändrade hotbilden.

Rekryteringen och finansieringen av våldsbejakande extremism, främmande makts strategiska uppköp, cyberangrepp i syfte att stjäla information och påverkans­operationer mot svenskt beslutsfattande är några exempel som pågår här och nu.

Mot den bakgrunden är det särskilt allvarligt att ansträngningarna att hålla Sverige säkert inte är tillräckliga.

For att lykkes i kampen mot indre og ytre fiender trenger Säkerhetspolisen tilgang til å hente inn mer informajon. Blant annet ønsker man å utnytte de muligheter som kunstig intelligens (AI) gir.

För att lyckas med arbetet att skydda Sverige och vår demokrati behöver Säkerhetspolisen få tillgång till och inhämta större informationsmängder än vad som sker i dag. Vi behöver till exempel använda artificiell intelligens och maskininlärning för att kunna hitta rätt information vid rätt tidpunkt.

Dette vil øke Sveriges motstandskraft mot spionasje og terrorisme. All overvåkning skal selvsagt anonymiseres, slik at den personlige integriteten beskyttes.

Säpo har som oppdrag å beskytte Sveriges sikkerhet. At de ønsker flere tilgjengelige virkemidler er forståelig.

Men det åpner for en urovekkende utvikling at Säpo tidligere har sluppet en rapport som inkluderer Sverigedemokraterna og alternative medier i sin oversikt over terrortrusler.

Säpo vil også forby media å vise terrorismens konsekvenser.

– Det borde vara kriminellt, menar Fredrik Hallström, enhetschef för arbetet mot kontraterrorism och extremism på Säpo i en kommentar till SVT.

Selv om man ikke er tilhenger av vold, så er man en trussel mot Sverige hvis man befinner seg på høyresiden, ser det ut til at Säpo mener.

Myndigheten menar vidare att problemet sträcker sig bortom de våldsbejakande miljöerna – även grupper och personer som inte använder sig av eller propagerar för politiskt våld ska ses som en del av hotbilden.

Dagens Nyheter

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!