En toppleder for en svensk myndighet ble torsdag arrestert mistenkt for brudd på nasjonal sikkerhet. Mannen har tidligere jobbet ved både sikkerhetspolitiet og det svenske forsvaret. Mannen nekter for forbrytelsen.

Under et raid raid mandag morgen i en by i Midt-Sverige, ble en høytstående myndighetsleder arrestert av Säkerhetspolisen (Säpo). Fem dager tidligere hadde mannen blitt arrestert i sitt fravær, mistenkt for spionasje. Kriminell klassifisering ble endret til arresthøringene som ble holdt torsdag. Mannen er ikke lenger mistenkt for spionasje, men er av sannsynlig årsak mistenkt for grov uautorisert ansettelse med hemmelig informasjon. Sannsynlige årsaker er den høyere formen for mistanke.

Ifølge hovedadvokat Per Lindqvist skal forbrytelsen ha skjedd i perioden fra september 2011 til november 2015, da mannen ifølge Dagens Nyheter var ansatt i Säkerhetspolisen og Försvarsmakten. Den pågrepne mannen har i dag en høy lederstilling i en svensk myndighet som er en del av totalforsvaret og har stor betydning for samfunnets kriseberedskap. Der er han blant annet ansvarlig for sikkerhetsspørsmål. Han har også vært med på å produsere myndighetens høringssvar til regjeringen om ulike spørsmål.

Verken Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller myndigheten der mannen er ansatt i dag ønsker å kommentere mannens ansettelse ytterligere, men viser til at etterforskningen er hemmelighetsstemplet. Den fengslede mannens advokat Anton Strand sier til Dagens Nyheter at partene har vært utsatt for et såkalt åpningsforbud av Stockholms tingrett, som er en standard prosedyre for denne typen kriminalitet, noe som betyr at Strand ikke kan gi mer informasjon enn at klienten hans har det bra og nekter for kriminalitet.

Kriminaliteten «grov uautorisert ansettelse med hemmelig informasjon» er under kapitlet i straffeloven som omhandler forbrytelser mot nasjonal sikkerhet. For å bli dømt må en person «uautorisert skaffe, promotere, gi eller avsløre informasjon om forsvar, våpen, butikker, import, eksport, produksjonsmetoder, forhandlinger, beslutninger eller andre forhold hvis avsløring til en fremmed makt kan skade Sveriges sikkerhet». Strafferammen er fire års fengsel.

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂