Ukraina senket nylig vernepliktsalderen fra 27 til 25 år. Nå vedtar nasjonalforsamlingen en lov som påleger de vernepliktige å være ved fronten på ubestemt tid. Det er vanskelig å se at dette vil øke kampmoralen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har undertegnet en ny mobiliseringslov som ikke lenger vil tillate at soldater med lang tjenestetid dimitteres.

Ifølge nettsiden til den ukrainske nasjonalforsamlingen satte Zelenskyj tirsdag sin signatur på loven, som ble vedtatt av nasjonalforsamlingen forrige uke.

Den nye loven setter ikke noen grense for hvor lenge soldater må tjene under krigen, noe som er et viktig spørsmål for de mange tusen som meldte seg til tjeneste da Russland invaderte Ukraina. Den pålegger også alle menn å sørge for å ha gitt oppdaterte opplysninger om seg til myndighetene, øke lønningene til frivillige samt at straffene for å sno seg unna mobilisering, øker.

Loven trer i kraft en måned etter at den er offisielt kunngjort.

En må kunne regne en slik lov som et svakhetstegn. Ukraina sliter med mannskapsmangel. Andre land har langt lavere vernepliktsalder. Det er ubegripelig at et land i krig har en nedre grense på 25 år.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.