Et borgerinitiativ om å gi permanent opphold til illegale migranter har samlet mer enn 700 000 underskrifter i Spania. Nå har parlamentet med stort flertall vedtatt å lage lovutkast av forslaget.

Hvis loven blir endlig vedtatt kan flere hundre tusen innvandrere som i dag ikke har papirene i orden få lovlig opphold, melder AP.

Rundt 900 organisasjoner i Spania, alt fra grupper for innvandrerrettigheter til katolske sammenslutninger, har støttet opp om initiativet.

Representantene fra partiet VOX var de eneste som stemte imot en videre utredning av forslaget med 33 mot 310 stemmer.

Forslaget går ut på at utlendinger som ankom Spania før 1. november 2021 skal få amnesti hvis de har bodd ulovlig i Spania. Mennesker fra spansktalende land i Sør- og Latin-Amerika utgjør den største gruppen som er omfattet av forslaget. Også svært mange udokumenterte migranter fra Afrika oppholder seg ulovlig i Spania. Marokko har den største afrikanske diasporaen i Spania.

Hvis forslaget blir lovfestet er ideen at innvandrerne skal ha like rettigheter som innfødte spanjoler med tanke på lov til å arbeide, betale skatt, få helsetjenester, undervisning og andre sosiale rettigheter.

Et utkast til lov må nå utarbeides og skal først debatteres i det spanske underhuset (deputerkammeret), før det går til behandling i senatet. Til slutt blir det en ny runde med endelig vedtak og en eventuell formell godkjenning av kong Felipe VI. Hele prosessen tar ofte mer enn et års tid.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.