Trump har stilt garantier på 175 millioner dollar og unngår dermed at statsadvokat Letitia James kan beslaglegge hans eiendommer. Dermed er han garantert å få ankesaken behandlet. Den kan ende med at det er statsadvokaten som får på pukkelen, for misbruk av makt.

Trump ble ilagt en bot på hele 454 millioner dollar, som er en helt surrealistisk bot for anklager uten offer: Bankene som lånte ham pengene, har for lengst fått dem igjen og sier at de låner ham penger når som helst. Deutsche Bank gjorde sine egne undersøkelser av verdien på Trumps prosjekter før de lånte ham penger.

Den andre anklagen gikk ut på at Trump underrapporterte verdien av sine eiendommer for å slippe skatt. Det er i tilfelle en sak for skattevesenet, som har endevendt Trumps selvangivelse uten å finne noe. Den eneste de fant som de kunne ta, var selskapets revisor gjennom mange år, Wesselberg. Han soner på Reeker Island og er en gammel mann.

Demokratene skyr intet middel for å ta Trump.

Men Letitia James kan ha skutt så langt over mål at det slår tilbake. Hun begår ran ved høylys dag, og boten står ikke i forhold til anklagen, selv om det skulle vært hold i den.

Det som derimot viste seg, var at en slik vilkårlighet, hvis den skulle bli stående, vil få investorer til å sky New York. Demokratene har vist en vilje til å melke donorer, og man kan levende se for seg en fremtid der Demokratene kommer med «tilbud» det er vanskelig å avslå. De har kjørt New York i grøfta. De bemidlede forlater byen, og hvem skal betale gildet?

Innfrielsen av kausjonen er en stor seier for Trump og et nederlag for Biden, som torsdag samlet inn 25 millioner dollar under en galla i Radio City Hall som til dels ble ødelagt av Palestina-demonstranter både utenfor og innenfor.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.