Trump har klart å samle sammen nesten 500 millioner dollar i cash. Dermed kan han innfri kravet om et depositum på 454 millioner dollar for å få lov til å anke sin egen sak. Statsadvokat Letitia James hadde sett frem til å slå kloa i Trump Tower på Manhatten.

«Through hard work, talent, and luck, I currently have almost five hundred million dollars in cash, a substantial amount of which I intended to use in my campaign for president,» Trump posted on his Truth Social Friday morning.

«Gjennom hardt arbeid, talent og flaks har jeg for øyeblikket nesten fem hundre millioner dollar i kontanter, og en betydelig del av dem har jeg tenkt å bruke i presidentvalgkampen min», skrev Trump på Truth Social fredag morgen.

Trump kan notere en betydelig seier over sine motstander som ikke har lagt skjul på sin skadefryd. De har sittet i TV-panelet og gnidd seg i hendene over at han kanskje blir fratatt verdiene han har skapt. For en ikke-forbrytelse.

«The often overturned political hack judge on the rigged and corrupt A.G. case, where I have done nothing wrong, knew this, wanted to take it away from me, and that’s where and why he came up with the shocking number which, coupled with his crazy interest demand, is approximately $454,000,000,» Trump said, referring to New York Judge Arthur Engoron, who presided over New York Attorney General Letitia James’ case against him.

«Den ofte omstridte politiske skurkedommeren i den riggede og korrupte statsadvokatsaken, der jeg ikke har gjort noe galt, visste dette, ønsket å ta det fra meg, og det var der og derfor han kom opp med det sjokkerende tallet som, kombinert med hans vanvittige rentekrav, er omtrent 454 000 000 dollar», sa Trump, med henvisning til New York-dommeren Arthur Engoron, som ledet statsadvokat Letitia James’ sak mot ham.

Boten og depostiumet er så vanvittig i forhold til forseelsen – det har aldri vært avsagt en tilsvarende dom – at statsadvokaten og dommeren har fått opinionen mot seg. Hvis de tør å behandle den mest populære politikeren i landet på denne måten, hva kan andre vente seg.

-Dette er ikke Amerika, sa en kjent investor.

«I did nothing wrong except win an election in 2016 that I wasn’t expected to win, did even better in 2020, and now lead, by a lot, in 2024,» Trump continued. «This is communism in America.»

Dette er kommunisme i Amerika. Det er nye ord, men stadig flere synes det stemmer. Demokratene har opphevet lov og rett.

«No trial, no jury, no crime, no victim, only a crooked judge and a corrupt, Trump hating attorney general who takes her orders directly from the White House,» Trump said of Engoron and James. «Election interference at a level never seen before!!!»

«Ingen rettssak, ingen jury, ingen forbrytelse, intet offer, bare en korrupt dommer og en korrupt, Trump-hatende justisminister som tar ordre direkte fra Det hvite hus», sa Trump om Engoron og James. «Valginnblanding på et nivå vi aldri har sett tidligere!!!»

 

https://www.foxnews.com/politics/trump-says-he-has-nearly-500m-cash-suggests-could-afford-bond-new-york-ag-case-slams-hack-judge

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.