Syrere ankommer Oslo Lufthavn i 2015. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flertallet av flyktninger som kom til Norge høsten 2015, var syrere. I 2022 var kun 51 prosent av dem i arbeid.

Høsten 2015 kom det et stort antall syrere til Norge, i forbindelse med det som da ble kalt en flyktningkrise grunnet krigen i Syria.

De syriske innvandrerne ble av mange omtalt som et svært verdifullt tilskudd til samfunnet og arbeidsmarkedet.

Det ble hevdet at det i stor grad dreide seg om “leger, tannleger og ingeniører”, med andre ord personer som kunne bidra og være ressurser i det norske samfunnet.

Virkeligheten har vist seg å være noe annerledes. Etter ca. 7 år i Norge, per 2022, var kun 51 prosent av syrerne i arbeid, melder NTB.

Disse tallene er på samme nivå som for andre flyktninger og migranter med denne botiden, ifølge SSB.

Det er ikke oppgitt hvor mange som eventuelt har fått høye stillinger i helsevesen og ingeniørfag, men mediene har i liten grad funnet frem til suksesshistorier i så måte.

Tallene for arbeidsdeltakelse for syrerne er dårligere enn for en del andre grupper av flyktninger/migranter, som for eksempel immigranter fra Eritrea.

Til sammenligning var 75 prosent av dem som fra Eritrea i det angjeldende tidsrommet, i arbeid ved utgangen av 2022, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Eritreerne var den nest største flyktninggruppen det året.

Totalt sett var en større andel menn enn kvinner blant syrerne i arbeid, mens flere kvinner enn menn var i utdanning.

Mange tar utdanning

De syriske flyktningene/migrantene var i større grad under utdanning enn dem som kom fra Eritrea og Afghanistan.

Flyktninger fra Syria hadde også høyest andel med universitets- og høyskoleutdanning i 2015- og 2016-kullet, på 25 prosent. Denne andelen var kun 7 prosent blant dem fra Eritrea og Afghanistan.

Legger man sammen sysselsatte blant syrere og dem som er under utdanning, får man en andel på 69,2 prosent. Dét er relativt svake tall.

Tilsvarende andel er på 85 og 77,4 prosent blant flyktninger fra henholdsvis Eritrea og Afghanistan.

Fasiten så langt er dermed at syrerne som gruppe har vist seg å bli mindre integrert i Norge enn mennesker fra enda mindre utviklede land som Eritrea og Afghanistan.

Les også: 

– Helt normalt når kulturer møtes: Hundre­vis av migranter sloss på tysk asyl­mottak

Støtt Document:

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp «Europas underlige død» her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.