Ved foten av Ullandhaug bygges det nytt bygg for Stavanger universitetssykehus (SUS). Rot og krangling mellom byggherre og entrepenører preger prosessen, og overskridelser er resultatet.

Nylig ble det montert for smale dører på intensivavdelingen ved Nye SUS på Ullandhaug.

De 13 dørene viste seg å være for smale til å manøvrere senger og utstyr ut og inn.

Dette skriver Stavanger Aftenblad. Prosjektdirektør Kari Gro Johanson ved Nye Sus bekrefter at opplysningene stemmer.

– Det stemmer at vi oppdaget at døråpningene på intensivavdelingen (utgjør 13 av total 5700 dører) var for smale for intensivsengene som er lengre og bredere enn ordinære sykehussenger.

Dermed må dørene demonteres, og nye settes inn. Dette kompliseres ved at siden dørene er knyttet til det elektriske anlegget, må også elektronikken monteres på nytt av elektroentreprenøren Bravida.

Divisjonsdirektør Ronny Øvrevik i Kysten Bravida bekrefter:

– Våre medarbeidere måtte tilbake og rette opp dette for om lag 14 dager siden. Saken om disse dørene føyer seg inn i en lang rekke liknende saker, sier han.

Nå er åpningen av sykehuset på Ullandhaug  utsatt på ubestemt tid. Partene skylder på hverandre. Byggherren Helse Stavanger gir Bravida skylden, mens Bravida mener Helse Stavanger må bære ansvaret, siden de har ansvar for prosjektering, koordinering og framdrift av prosjektet.

Overskridelsene er massive.

Selskapet hadde allerede en uke tidligere stevnet Helse Stavanger for 200–250 millioner for ekstraarbeid. Den opprinnelige kontrakten lød på 231 millioner.

Flere saker

Bravida er ikke den eneste entrepenøren som har kommet med søksmål mot byggherren, og krever «ekstrabetalt for endringer og utsettelser de mener de selv ikke kan klandres for».

Kruse Smith krever 100 millioner kroner ekstra, og det er satt av nesten tre måneder i tingretten for å behandle saken, som starter først til høsten.

Faber Bygg krevde 7 millioner, men fikk ikke medhold i tingretten. Faber har anket, og saken skal etter planen behandles i lagmannsretten i april.

Som Document tidligere har skrevet har det også vært bråk rundt antall parkeringsplasser ved den nye legevakten.

Les også:

Krangel om antall P-plasser ved ny legevakt i Stavanger

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.