Etter flere år med lav produksjon fra politi og påtale, løsnet proppen i en liten flodbølge av straffesaker første halvår 2019, skriver Rett24. Totalt for hele landet har antall innkomne meddomsrettssaker vokst med 8 prosent. For Oslo og Bergen er derimot bildet et annet. Her er veksten eksplosiv i 2019:  36 prosent i Oslo og 34 prosent i Bergen, sammenlignet med samme periode i fjor.

1. halvår stats

Kilde: Domstoladministrasjonen og Rett24

Rett24 har snakket med sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett som kommenterte tallene slik:

– Jeg spurte straffesaksavdelingen her på huset om vi noen gang har hatt et så høyt tall. Det har vi hatt, men det er lenge siden. Dette er et veldig høyt tall.

Saksmengden har ført til at flere av dommerne nå er satt til å behandle straffesaker. Domstolen har også økt bruken av overberammelser for å holde tritt.

– Dette gjør vi for bedre å utnytte kapasiteten som oppstår når saker bortfaller, men det er klart at dette er krevende. Kapasiteten er sprengt.

Antallet straffesaker som skal opp for retten skyldes også politireformen, ifølge sorenskriver Svendsen. Restanseprosjektet har ført til stor pågang i tingretten. Men slike restanseprosjekter i politiet er ikke nytt. I 2014 førte det for eksempel til at Jæren tingrett ble oversvømt med straffesaker.

Antall sivile saker fortsetter derimot å falle.

Rett24

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂