Legevakten i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Regjeringen grep søndag inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd, melder Legeforeningen. Regjeringen bekrefter at de griper inn. Legestreiken er dermed over.

Streiken om særavtalen har vart siden mandag 26. oktober.

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar, opplyser regjeringen.

– Men slik situasjonen utviklet seg, hadde jeg ikke noe annet valg, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Fare for liv og helse

Streiken skulle etter planen trappes opp mandag, og tolv nye leger i seks kommuner skulle tas ut i streik.

Helsetilsynet har i en rapport vurdert situasjonen i konflikten mellom Legeforeningen og KS slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen.

Regjeringen viser til at det i en av de berørte kommunene ble tatt ut to av tre leger totalt i streik. Kommunen fikk avslag på dispensasjon.

Meklingen brøt sammen 15. oktober, og det første streikeuttaket gjaldt fra 26. oktober. Det har ikke vært kontakt mellom partene etter bruddet hos Riksmekleren.

Legene krever at arbeidsbelastningen for fastleger som jobber i legevaktordninger reduseres.

Hasvik fikk fritak

Uttaket mandag skulle omfatte kommuner i distrikter med stor legevaktbelastning.

Hasvik fikk fritak fra streiken av Legeforeningen, ettersom kommunen er spesielt sårbar. I kommunen er det bare to fast ansatte leger, og om én ble tatt ut i streik, ville det rammet hele legevaktordningen.

Fra før av var 23 leger i Bergen, Tromsø, Narvik, Stavanger og Trondheim tatt ut i streik.

Sist det var legestreik, var i 2016. Det endte med tvungen lønnsnemnd etter fem uker med streik.

(Saken er oppdatert.) 
Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.