Hvis man leser lokalnyheter fra det ganske land et tilfeldig døgn, og styrer unna stoff om skogens konge, glatte veier, ulykker og sport, avtegner det seg et mønster av dårligere samsvar mellom befolkningens behov for offentlige tjenester og offentlig sektors evne til å levere.

Pasienter ved akuttmottaket på sykehuset i Stavanger må ofte vente i flere timer på å bli undersøkt. En direktør ved sykehuset sier det skyldes flere pasienter, og at det er «planer» om å styrke bemanningen. Fylkeslegen mener situasjonen er uholdbar:

Det er stor fare for at pasienter ved akuttmottaket i Helse Stavanger ikke observeres godt nok, mener fylkeslege Pål Iden. Akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) får kritikk i en rapport fra Helsetilsynet. […]

– Vi har sett pasienter med mistenkt hjerteinfarkt, alvorlige infeksjoner, hjerneslag og lignende som blir liggende i for lang tid før det blir avklaring om nødvendige strakstiltak må settes i gang, sier Iden.

Krisesenteret i Trondheim er fullt, og kvinnene som kommer ut derfra, har ikke råd til å skaffe seg bolig. Lignende problemer rapporteres fra de to andre krisesentrene i Trøndelag, som ligger i Orkdal og Verdal. Daglig leder Hilde Rosenberg ved krisesenteret i Trondheim mener problemet kan løses:

– Hvis man hadde hatt et par leiligheter til disposisjon, for de aller mest utsatte, så kunne vi ha hatt korte utleiekontrakter og hatt mulighet til å følge dem opp. Det tror jeg ville ha vært med på å lette trykket slik at senteret hadde fått flere plasser til disposisjon, sier Rosenberg.

Boliger mangler også til sosialklienter i Nøtterøy kommune.

Leder av bygge- og vedlikeholdskomiteen Ragnar Skau-Nilsen (KrF) sier dette henger sammen med Samhandlingsreformen. Denne innebærer at kommunene får mer ansvar for folk med problemer innen psykiatri og rus.

Det har vært en del hærverk ved de kommunale boligene, blant annet flere påsatte branner. Kommunepolitikeren sier det er vanskelig å bygge nok boliger som samtidig er tilpasset de ulike behovene.

Trafikken i Drammen sentrum står i stampe. Tusenvis av biler, økende i antall, skal gjennom sentrum hver dag.

Vi vil stabilisere dette, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli, og trekker fram økt og bedre kollektivtransport for å lette bilsituasjonen i sentrum.

– Langsiktige planer inngår i Buskerudby-pakke 2. Tiltakene er ikke klare, sier Horvli.

Årsaksbildet er ikke nødvendigvis så forskjellig. Med flere mennesker følger behov for flere og bedre veier, større behandlingskapasitet ved sykehusene og flere sosialboliger. Med dagens innvandringstakt går Norge raskt mot den sjette millionen. Menneskene som kommer, bruker ikke nødvendigvis færre offentlige tjenester enn dem som bodde i landet fra før.

Samtidig registrerer man at administrasjonene på flere forvaltningsnivåer tvinges til å kutte sine kostnader.

Denne ufordelaktige kombinasjonen av omstendigheter resulterer i det man med dagens foretrukne eufemisme kaller «utfordringer», i realiteten dårligere livskvalitet for mange mennesker. Hvilket minner litt om den gangen man brukte uttrykket «strukturerte spareprodukter» om obligasjoner basert på boliglån til personer uten kredittverdighet.

 

NRK Rogaland: Her må folk vente for lenge
NRK Tøndelag: Kriseramma kvinner mangler bolig
NRK Vestfold: – Vi er satt under press
Drammens Tidende: Bilistene stamper i kø i sentrum

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂