Sokkeldirektoratet vil ha mer leting i umodne områder.

Leteaktiviteten på norsk sokkel øker. 34 letebrønner ble påbegynt i fjor, og det ble gjort 14 funn.

Produksjonen på sokkelen var noe lavere i fjor enn ventet. Det kom hovedsakelig av ikke-planlagte og forlengede vedlikeholdsstans på flere landanlegg og felt, skriver Sokkeldirektoratet i sin årlige oppsummering.

Direktoratet skiftet navn fra Oljedirektoratet ved nyttår, og påpeker at det er viktig at selskaper leter etter nye funn rundt eksisterende infrastruktur, slik kan man benytte seg av strukturen som er der, og skape verdi mens feltene fortsatt er i drift.

«For å kunne realisere mer av ressurspotensialet må selskapene i større grad våge å prøve ut nye ideer i mindre kjente områder», skriver direktoratet.

Sokkeldirektoratet beskriver 2023 som et år med høy aktivitet og store investeringer. 92 felt var i drift ved årsskiftet og 27 prosjekter under utbygging.

Men det som kunne nærme seg produksjonsrekord, er nå avlyst, skriver DN.

Gassproduksjonen ventes å forbli på et stabilt høyt nivå, men kutt i oljeproduksjonsprognosen fører til at den totale produksjonsbanen reduseres.

Verdens naturfond reagerer sterkt på Sokkeldirektoratets oppfordring om mer leteaktivitet.

– I høst har regjeringen vært klokkeklar på at den vil begrense seg til leting rundt eksisterende olje- og gassplattformer og ikke åpne helt nye felt. I dag går Sokkeldirektoratet på tvers av den linjen. Det vil være katastrofalt for sårbare naturområder dersom det åpnes for mer leting i Barentshavet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Foreløpige tall for desember viser at det ligger an til eksportrekord for gassproduksjon for en enkeltmåned med i underkant av 12 milliarder standard kubikkmeter.

 

Kjøp billetter til lesermøte med Mikael Jalving her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.