På en dag klarer Stortinget å gjøre et dypt innhugg i den personlige frihet. Konverteringsloven er et juridisk misfoster som er typisk for det identitetsvanviddet som har grepet om seg i Vesten. Det holder ikke at en minoritet får plass i det offentlige rom og blir latt i fred.

Den vil også ha straffemyndighet over andre som den mistenker for ikke å være positiv nok. Det ligger enn paranoia i luften og Stortinget har i dag innfridd denne ved å åpne for opp mot seks års fengsel for påvirkning av andre menneskers legning. Det samme som tidligere ble gitt for drap.

Vi har sett at barn blir satt opp mot sine foreldre og melder dem til barnevernet. Nå risikerer vi at tenåringer melder dem for forsøk på påvirkning om kjønn og identitet. I noen skoleklasser i USA er opptil 40 prosent av jentene overbevist om at de er ikke-binære. Foreldre får ikke vite at barna deres har begynt med hormonblokkere og vil skifte kjønn.

Det er denne veien Stortinget i dag har gitt grønt lys til. Man reaktiverer minnet om en undertrykkelse som var typisk for tidligere tider, og later som den utgjør et stort problem idag som krever nye lover. I dette tilfelle er loven langt verre enn problemet. I dette paranoide klimaet dukker ordet genocid opp. Ord mister sin betydning.

Staten invaderer private rom hvor den ikke har noe med å være. At høylytte minoriteter roper på staten er ingen grunn til at Stortinget skal innfri ønsket.

Stortinget har vist at det ikke lenger fungerer som en motvekt mot statlige overgrep. Det stemte for utvidelse av politiregisterloven før påske som gjør Norge til et overvåkingssamfunn.

I dag var det konverteringsloven. I drapet i Porsgrunn nylig var det forvirring om kjønnene. Den tiltalte var en han som ville være en hun, eller var det omvendt? Både politi og presse blir forvirret og redd for å si noe galt.

I USA risikerer man jobben hvis man bruker feil kjønn om en person.

På toppen av dette kommer de nye smittevernloven som gir regjeringen fullmakter uten å behøve å gå veien om Stortinget. Vi husker justisminister Monica Mæland som ville ha unntakstilstand i ett år. Det ble forkortet og en tredel av Stortinget kunne annullere unntakslovene. Nå innfører man et system der Stortinget er lukket ute av prosessen.

Det er uvirkelig. Pandemien demonstrerte utrulling av et helt nytt regime i vestlige samfunn. Vi trodde at det skulle være et engangstilfelle som aldri ville gjenta seg. Nå velger man å innføre mulighet for enda mer drastiske tiltak. Permanent.

Med dette endres maktbalansen mellom lovgivende og utøvende makt. Stortinget gir fra seg sin viktigste funksjon som beskytter av demokratiske rettigheter.

Statens makt vokser tilsvarende. Det er noe uhyggelig over det. De som sitter med makten innrømmer ingenting. Alt er greit. De ser ikke problemene. Enten det er strømeksport, krigen i Ukraina, overvåking, vaksiner eller kvotering.

Historien betyr ingenting. Den lærer oss at den som får mye makt har lyst på mer. Da er overgrep og misbruk innebygd. Alle disse varsellampene lyser allerede. Nå får staten enda mer makt.

Det er viktig å bli klar over kreftene bak. Det som skjer i Norge skjer i alle vestlige land. De snakker mye om demokrati, men vi blir mer og mer lik autokratier. Forskjellene blir mindre. Retningen er ikke til å ta feil av.

Hva kan den jevne borger gjøre? Bli klar over problemene og forstå at det er noen som vil i denne retningen. Det skjer ikke av seg selv.

Vi må utvikle strategier for å skape nye fellesskap som kan ta kampen opp. Denne nye staten har et svakt punkt: Den savner legitimitet. Den har stor makt, men den har tilranet seg denne fra folket.

Det er et godt utgangspunkt for kampen vi er nødt for å ta hvis vi vil unngå å leve som slaver.

Smittevernloven kom ikke til avstemning tirsdag. Det ble utsatt til senere i uken. Regjeringen og Høyre utgjør flertallet, men Frp, Venstre, Rødt og KrF er betenkt.

– Jeg er glad for at voteringen nå er utsatt, og at saken ikke blir avgjort uten at alle representantene er til stede i salen. Frp mener dette er en så viktig prinsipiell sak at alle stortingsrepresentanter bør føle på sin egen demokratiske ryggmargsrefleks og være med på å ta ansvar for om Stortingets makt skal svekkes eller ikke, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Dette handler i ytterste konsekvens om helt grunnleggende forutsetninger for demokratiet vårt, sier Listhaug.

Både Rødt og Venstre støttet kravet fra Frp.

– Det er en veldig spesiell sak, som handler om hvorvidt Stortinget skal gi fra seg makten til regjeringen og embetsverket over de mest inngripende tiltakene en kan gjøre i et samfunn, karantene og smitteisolasjon i forbindelse med en pandemi. Det er oppsiktsvekkende og noe Venstre ikke bare stilltiende kan se på, sier Venstre-leder Guri Melby.

Regjeringen og Høyre ønsker å endre smittevernloven for å gi fremtidige regjeringer mulighet til å innføre isolasjon og karantene uten godkjenning fra Stortinget. Forslaget har blitt kritisert av blant annet Venstre, som mener slike fremtidige pandemitiltak absolutt bør kunne godkjennes av Stortinget. Partier som Frp, KrF og Rødt har stilt seg bak Venstres kritikk. (NTB)

Det er godt å se det er noen demokratiske reflekser som lever fortsatt.

 

 

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!»

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.