Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier det ikke er ulovlig for en butikk i Oslo å nekte Israel-sympatisører adgang. – Uheldig, men ikke ulovlig, er hans formulering. Uttalelsen faller på samme dag som nazistene i 1938 innførte boikott av jødiske butikker i Nazi-Tyskland.

Norske myndigheter later til å ha null historisk summetone.

En butikk i Oslo sentrum hengte nylig opp et skilt om at folk som støtter Israel, ikke er velkommen. Skiltet ble fjernet igjen etter en tid på grunn av mange protester.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier til Dagen at det ikke nødvendigvis er ulovlig å nekte noen adgang på bakgrunn av politisk overbevisning.

– Vern mot diskriminering av politisk overbevisning gjelder nemlig bare arbeidstakere, ikke kunder, ifølge Thon, som likevel mener det er svært uheldig dersom folk nektes en tjeneste som følge av sitt politiske syn.

Dersom butikken hadde nektet israelere eller jøder adgang, kunne det ha blitt rammet av lovverket.

Politiet har tidligere sagt til Verdinytt at heller ikke de mener at skiltet var ulovlig. (NTB)

Statlige myndigheter later til å ha en formaljuridisk tolkning av hva som er krenkende og diskriminerende som slår ut i Israels og jøders disfavør. Stikk motsatt av det vi har sett av myndighetene i forhold til f.eks. muslimer. Her er myndighetene hypersensitive.

Myndighetene later ikke til å bry seg om hvordan dette oppfattes av den jødiske befolkningen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.