Foto: Gorm Kallestad / NTB

204 selskaper innen bygg og anlegg gikk konkurs i løpet av årets tredje kvartal, en økning på 25,2% fra fjoråret. Denne viktige næringen trekker også med seg andre bransjer.

Nok en gang er bygg og anlegg den største driveren til at antallet konkursene øker. Samtidig ser vi tendenser til at langvarig slitasje begynner å sette spor blant prosesstunge industri- og produksjonsbedrifter.

Dette opplyses i en pressemelding fra kredittopplysningsforetaket Creditsafe.

Totalt gikk 813 selskaper konkurs i Norge i tredje kvartal, en økning på 18% sammenlignet med 690 konkurser i fjor.

– Nok en gang må vi bare bekrefte at den forventede utviklingen fortsetter, og at stadig flere selskaper går konkurs. Tallene for tredje kvartal viser at vi ligger på et høyere nivå enn de tre foregående årene, men noe lavere enn i 2019. Det blir interessant å se hvordan årets tre siste måneder vil utfolde seg, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

– Bygg og anlegg er et konkurslokomotiv

Innen detaljhandelen ble det registrert 104 konkurser i Q3, en økning på 25,3% fra fjorårets 80 konkurser. Innen serveringsvirksomhet gikk 98 selskaper konkurs, en økning på 22,5% sammenlignet med 83 konkurser i samme periode i fjor.

Men det er bygg og anlegg som skiller seg mest negativt ut:

– Bygg og anlegg er likevel det store konkurslokomotivet. Det er i dette markedet vi ser flest konkurser, og den største økningen, og da særlig når det kommer til kategorien oppføring av bygninger, fastslår Fjærestad.

Så mye som 204 selskaper innen bygg og anlegg gikk konkurs i løpet av årets tredje kvartal, en økning på 25,2% fra fjorårets 163 konkurser. I kategorien “Oppføring av bygninger” er tallene enda styggere:

124 konkurser, mot fjorårets 84, gir en økning på hele 47,6% i Q3.

Dette er gjerne snakk om bedrifter med en del ansatte, og med spredning rundt omkring i hele landet. Konsekvensene av konkurser i bygg og anlegg kan være store.

Problemer også i andre, store bransjer

Selv om det i stor grad er bygg og anlegg som driver konkursøkningen, vil Fjærestad også rette fokus mot et segment som for mange har gått litt under radaren.

– Vi skal være obs på utviklingen for prosesstunge bedrifter innen industriproduksjon, samt transportbransjen. Her ser vi også en markant økning i konkurser sammenlignet med fjoråret, og dette er nok knyttet til økte kostnader på råvarer, elektrisitet og logistikk, som har ført til slitasje over tid. I tillegg påvirkes mange av disse bedriftene av utviklingen innen bygg og anlegg, påpeker han.

Totalt for de bransjene i kategorien produksjon er det en konkursøkning på 22% i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Ser man nærmere på kategorien, er utviklingen dramatisk:

*Syv konkurser i bransjekoden “Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter”, som blant annet omfatter betongproduksjon, gir en økning på hele 600% sammenlignet med fjoråret.

*Fem konkurser innen “Produksjon av andre transportmidler”, som blant annet omfatter skipsteknologi, gir en konkursøkning på 400%.

Sørligste og nordligste fylker hardest rammet

Konkursbølgen rammer hele landet, men i noen fylker har det mer alvorlig enn andre.

Agder som kommer desidert verst ut i tredje kvartal. 19 konkurser i september gir en økning på hele 138% fra fjorårets åtte, og totalt for kvartalet viser tallene en økning på 81% (49 konkurser i 2023, mot 27 i 2022).

– Agder har vært blant de “dårligste” fylkene, med høye konkurstall, gjennom store deler av året, og denne trenden fortsetter altså i Q3, konstaterer Fjærestad.

Også landets nordligste fylke, Troms og Finnmark, hadde en kraftig konkursøkning i september. 17 konkurser gir en økning på hele 113% fra samme måned i fjor, og bidrar til at konkursøkningen i Q3 ender på 44%.

Bedre i vest

Vestland var eneste fylke med en nedgang i konkurser i tredje kvartal.

37 konkurser gir en nedgang på 20% sammenlignet med samme periode i fjor. Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Innlandet har hatt en relativt stabil utvikling, med en konkursøkning på henholdsvis to, tre og fire prosent.

Les også: 

Regnskap Norge økende bekymret: Stadig flere konkurser

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.