Ferske tall fra Dun & Bradstreet viser at antallet konkurser fortsetter å øke, og stadig flere bedrifter må stenge dørene. Ifølge Dun & Bradstreet steg konkursene i august med 23,6 prosent sammenlignet med august 2022. Det er urovekkende høy vekst. Mer enn noensinne trenger næringslivet forutsigbare rammebetingelser, advarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Stor konkursvekst

Tallene viser at det har blitt åpnet 2 929 konkurser hittil i år (januar-august). Konkursene har steget med 24,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen er størst i bygg- og anleggsbransjen, mens Nordland er fylket som opplever flest konkurser med 44,2 % flere konkurser enn samme periode (januar-august) i 2022.

– Gjennom koronapandemien var det nok en del virksomheter som ble holdt kunstig i live som følge av kompensasjonsordningene. I ettertid så vi blant annet gjennom 2022 en økning i antall konkurser som må sies å ha vært en forventet normalisering. Det vi nå ser hittil i år, er imidlertid mer urovekkende. Antall konkurser nærmer seg rekordnivå, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge

Årsaken er sammensatt, men viktige faktorer er åpenbart økte strømkostnader, prisstigning og fortsatt etterslep knyttet til betaling av forsinkelsesrente fra kompensasjonsordningene. I tillegg ser vi at rentenivået stiger, kronekursen svekker seg og skattekostnadene øker.

Behov for forutsigbarhet for næringslivet

Statsbudsjettet for 2023 er utfordrende for næringslivet. Å øke arbeidsgiveravgiften med 5 prosent over 750 000 kroner uavhengig av virksomhetens lønnsomhet og uten å utrede de administrative konsekvensene, er et eksempel på nye økonomiske og administrative byrder for næringslivet. I tillegg har skattekostnadene økt betraktelig gjennom økt formueskatt- og utbytteskatt.

Regnskap Norge frykter at økningen setter små og mellomstore bedrifter i fare for nedleggelser og bortfall av arbeidsplasser. Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.