Etter de første seks månedene av 2024 viser konkursstatistikken at fem prosent flere selskaper i Norge har gått over ende sammenlignet med samme periode i fjor. Dette melder E24.

Den store forskjellen finner man på konkursenes størrelse. Hittil i år er omsetning på 17,1 milliarder norske kroner gått tapt. Det viser E24s sammenstilling av selskapenes siste tilgjengelige årsregnskap. Tallene for første halvår i fjor og forfjor var til sammenligning 10,7 og 7,4 milliarder kroner.

«Vi ser en merkbar økning i konkurser – både i antall og i omfang», bekrefter advokat og bostyrer Ellen Schult Ulriksen i Haavind.

«Jeg synes utviklingen er skummel. Det går i feil retning for et samlet norsk næringsliv. Konkursene påvirker flere enn tidligere, både ansatte og andre selskaper i næringskjeden», sier Christian Aandalen, sjef i inkassoselskapet Fair Group.

Klimautslippene går ned, antallet konkurser går opp

Knytter en stor konkurs til strøm­eksport og «det grønne skiftet»

I april gikk Agder Gruppen over ende. Konsernet var en leverandør til anleggsbransjen og begjærte oppbud med 2,5 milliarder kroner i gjeld.

Bygg og anlegg er en gjenganger på konkursstatistikken, med høyt kostnadsnivå, renteoppgang og lave marginer kombinert med lav byggeaktivitet.

«Nå ser vi tydeligere og tydeligere at vi får en markant konkursøkning i stadig flere bransjer med tilknytning til bygg og anlegg», uttaler daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Problemene skaper derimot også ringvirkninger inn i andre sektorer, som arkitekt- og eiendomsbransjen. Blant annet ble det åpnet konkurs i milliardbedriften Boligpartner, som var én av Norges største hus- og hytteleverandører.

Våpenaksje er norsk børsvinner

Christian Aandalen i Fair forteller at inkasso- og konkursstatistikk vitner om at norsk næringsliv får stadig større problemer. Nå går vi inn i sommeren med et betydelig høyere konkursomfang enn de siste årene. «Det kan være tegn på at vi går tøffere tider i møte».

Advokat Schult Ulriksen tror også at vi «bare har sett starten» på de økonomiske problemene. Hun påpeker overfor E24 at det er flere bransjer som nå sliter i Norge, deriblant detaljhandelen.

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.