Irans president, Ebrahim Raisi, kaller Saudi-Arabias normalisering av forholdet til Israel for «reaksjonært og regressivt». Vil tilnærmingen mellom Riyadh og Teheran overleve en fred med Israel?

“Normalizing relations with the Zionist regime is a reactionary and regressive move by any government in the Islamic world,” Raisi said during an international Islamic conference held in Tehran.

«Å normalisere forholdene med den sionistiske regjeringen er et reaksjonært og tilbakeskuende trekk av enhver regjering i den islamske verden,» uttalte Raisi under en internasjonal islamsk konferanse avholdt i Teheran.

Raisi uttalte dette søndag, samme dag som en israelsk delegasjon var ventet til Saudi-Arabia, den andre på et par uker.

Iran tar mål av seg til å lede motstanden mot en normalisering. Men hvordan vil dette slå ut for normaliseringen mellom Riyadh og Teheran?

“The only option for all the fighters in the occupied land and the Islamic world is to resist and stand against the enemies,” he said, reiterating Iran’s position that Jerusalem must be “liberated.”

«Det eneste alternativet for alle krigerne i det okkuperte området og den islamske verden er å motstå og stå opp mot fiendene,» sa han, og gjentok Irans posisjon om at Jerusalem må «befris.»

Raisa gikk langt i å stemple alle som slutter fred med Israel for forrædere i sin tale til FNs hovedforsamling:

Last month, on the sidelines of the United Nations General Assembly, Raisi said any “relationships between regional countries and the Zionist regime would be a stab in the back of the Palestinians.”

https://www.timesofisrael.com/irans-raisi-slams-normalization-with-israel-as-reactionary-and-regressive/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.