Nytt

«Flere araberland bryter den diplomatiske kontakten med Israel», kunne Dagsnytt forkynne. «Flere» viser seg å være Qatar som ikke har diplomatiske, men handelsforbindelser, og Mauritania som har, men som kun suspenderer forbindelsene.

Sluttkommunikeet fra møtet i Doha går ikke lenger enn å oppfordre land til å stanse normaliseringen av forbindelsene til Israel, og vurdere de økonomiske og diplomatiske forbindelsene. Det er et svakt resultat.

Det var nok helt andre planer man drømte om ved innkallingen til møtet, men de tunge landene – først og fremst Egypt, Saudi-Arabia og Jordan holdt sitt eget møte i Kuwait.

Stort klarere kunne ikke arabisk splittelse demonstreres:

Arab League Secretary General Amr Moussa, who attended the Kuwait gathering, said «the Arab situation is in great chaos,» calling the rival summits «extremely regrettable and very harmful.»

Kommunikeet fra Kuwait ble tamme greier, et bevis på hva disse landene egentlig ønsker: at Hamas må tape.

The meeting ended with the adoption of a proposal calling for a «halt to the Israeli aggression in Gaza,» and the «lifting of the Israeli blockade, including the opening of all border crossings.» Participants also expressed support for Egypt’s Gaza peace plan.

Dermed ble Doha en oppvisning av avvisningsfronten: Syria, Hamas-leder Khaled Mashaal, Islamsk Jihad, Sudan og Iran. Et regime som oppfordrer til drap på andre statsledere har ikke spesiell høy status.

Egypt og Saudi-Arabia vil ikke at Hamas skal score poeng i Gaza, uansett hvor mange liv det skal koste, og grunnen er Irans stormaktsambisjoner og utilregnelighet.

Hadde oppslutningen om Doha vært større kunne Syria og Teheran solt seg i rollen som forsvarere av palestinerne. Nå ble de stående nokså ribbet tilbake med sine krav og fordømmelser. At Syria fryser forhandlingene med Israel gjør ikke særlig inntrykk.

Bashir al-Assad forsøkte så godt han kunne, men karakteristikkene lød hule.

Syria’s Assad criticized Arab nations for not attending and chided them for failing to support Hamas and the Lebanese militant group Hezbollah in their armed «resistance» against Israel.

«Israel is a country, built on massacres … the enemy (who) speaks in language of blood only,» Assad said. «This is a call to resistance … resistance is the only way to peace.»

Motstand er hva den propalestinske fronten i Europa slutter opp om, og de havner da på samme side som Hamas og Hizboillah.

In Iran, supreme leader Ayatollah Ali Khamenei sent a message to Hamas’ chief Ismail Hanieh in Gaza, saying Hamas’ resistance will lead to the defeat of Israel and infamy of «hypocrites» and «traitors» in the Islamic and Arab world, state TV reported.

Tony Blair ga noen oppsiktsvekkende uttalelser idag: han sa at en forutsetning for en to-statsløsning er en samling på palestinsk side. Han snakket om at president Mahmoud Abbas og PA igjen må få myndighet i Gaza, i det minste over grensene. Det vil mao si at man innen Kvartetten leker med tanken om å frata Hamas makten. Det er dristig og antyder et samarbeid mellom Israel, Egypt/Saudi-Arabia og Kvartetten. Det kan være en forklaring på at det diplomatiske presset mot Israel har vært forholdsvis svakt.

Qatar suspends ties with Israel