New Yorks bystyre som for tiden er midt i en migrant og økonomisk krise bruker nå litt av tiden sin på å fremme en plan som vil bety slutten på kjente monumenter i byen som George Washington, Thomas Jefferson, og Christopher Columbus.

Bystyret er ledet av demokrater og dets kulturutvalg skal holde en offentlig høring om et forslag om å rive kunstverk fra byens eiendom dedikert til historiske personer med en kontroversiell fortid.

Kritikere stemplet forslaget som et forsøk på kanselleringskultur som har løpt amok, skriver New York Post:

– Columbus var en migrant! sa Angelo Vivolo, som er president for Columbus Heritage Coalition.

Vivolo lovet å bekjempe ethvert forsøk på å fjerne monumenter til den berømte italienske oppdageren fra byparken – inkludert den mest gjenkjennelige statuen ved Columbus Circle.

– Vivolo vowed to fight any attempt to remove monuments of the famous Italian explorer from city parkland — including the most recognizable statue at Columbus Circle.

Statue of Christoph Columbus in Central Park, New York City, from 1892. Photo: Shutterstock by Christian Mueller, Germany.

Lovgiverne godkjente en utgiftsplan i slutten av juni, men det er allerede et katastrofale underskudd og ordfører Eric Adams har forlangt kutt i budsjettet da milliarder blir brukt på migrantkrisen.

Kulturutvalget med 51 medlemmer fører også tilsyn med driften av byråer og vedtakelse av lokale forskrifter og lover, men nå er et hovedfokus å kansellere historiske ledere.

Og det er ikke en tom trussel, skriver NYP.

En statue av Thomas Jefferson, forfatteren av uavhengighetserklæringen og USAs tredje president, ble fjernet fra rådhuset fordi han var slaveeier.

I planen står det blant annet at kunstverk som skildrer en person som eide slaver eller hadde direkte fordeler økonomisk av slaveri, eller som deltok i systemisk forbrytelser mot urfolk eller andre forbrytelser mot menneskeheten, skal fjernes.

– Works of art on Big Apple property “that depict a person who owned enslaved persons or directly benefited economically from slavery, or who participated in systemic crimes against indigenous peoples or other crimes against humanity.

Hvis rådet stemmer for ikke å fjerne kunstverket som for dem er kontroversielt, vil det kreve at byen installerer skilt som forklarer ugjerningene til de historiske personene.

Lovforslaget vil også kreve at transportdepartementet jobber med utdanningsdepartementet for å installere forklarende skilt på fortau eller andre offentlige rom ved siden av skoler som er oppkalt etter en person som passer kriteriene.

Det er mer enn et halvt dusin monumenter på byens eiendommer som hedrer slaveholderen George Washington, også USAs første president og revolusjonære helt – inkludert i Washington Square Park og Union Square Park.

Thomas Jefferson Memorial i Washington D.C. Hva om de forlanger at denne rives ned?

Jefferson Memorial seen across the Tidal Basin at dusk in Washington, D.C., USA. Photo: Wikipedia. Image by Joe Ravi, CC-BY-SA 3.0.

Ved prestisjetunge Stuyvesant High School står en statue av Peter Stuyvesant, som var nybygger fra Nederland, slaveeier og guvernør i New York.

Andre kjente slaveeiere som har skoler i byen oppkalt etter dem er John Jay – CUNY John Jay College – og Dewitt Clinton – Dewitt Clinton High School.

Selv om Columbus blir hyllet for å ha oppdaget den nye verden, er målet å fjerne monumenter av ham fordi han var brutal mot den innfødte befolkningen under sine reiser.

Joann Areal og republikansk politiker i Queens uttaler at dette er nok et forsøk fra den radikale venstresiden på å omskrive vår nasjons historie:

– Disse mennene hadde alle en enorm innvirkning på dette landet, og disse statuene til minne om deres prestasjoner har vært på plass i flere tiår.

– This is little more than an attempt by the radical left to rewrite our nation’s history. These men all had an enormous impact on this country, and these statues commemorating their achievements have been in place for decades.

Areal sier at den radikale venstresiden har forsøkt å fremstille nasjonen vår som en født av ondskap, og det er på tide at vi setter ned foten og sier at nok er nok:

– Founding Fathers og de andre som jobbet så hardt for å etablere dette flotte landet bør feires, ikke elimineres fra minnet.

– The radical left has been trying to reframe our nation as one born from evil, and it is time we put our foot down and say enough is enough.

– The Founding Fathers and the others who worked so hard to establish this great country should be celebrated, not eliminated from memory.

Seks år siden: Trump: Are Washington, Jefferson statues next?

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.