En forening for amerikanske indianere, Native American Guardian’s Association, har startet et opprop som krever at NFL-laget Commanders endrer navnet tilbake til Washington Redskins. Formålet med oppropet er å promotere historien til indianere, sette en stopper for kanselleringskulturen og ta tilbake navnet Redskins, som 90 % av indianerne er stolt av.

I juni startet Native American Guardian’s Association (NAGA) et opprop på Change.org som så langt har over 90.000 underskrifter. Organisasjonen krever at NFL-laget som nå kalles Commanders, endrer navnet tilbake til Washington Redskins, som laget tok i bruk da det var i Boston i 1933.

NAGA er en non-profit-organisasjon som tar til orde for større anerkjennelse og økt utdanning om indianere, ur-amerikanere, urbefolkningen, amerikanske indianere eller innfødte.

Ifølge National Museum of the American Indian er alle betegnelsene ovenfor for personer som hører til urbefolkningen i Amerika akseptable, derfor brukes indianer i denne teksten. Konsensus er imidlertid at når det er mulig, foretrekker indianere å bli kalt ved sitt spesifikke stammenavn:

– All these terms are acceptable: American Indian, Indian, Native American, Indigenous, or Native? The consensus, however, is that whenever possible, Native people prefer to be called by their specific tribal name.

Fox News skriver om saken, som har fått økende oppmerksomhet den siste uken.

NAGA oppfordrer fans til å skrive under på oppropet, som har som formål å promotere historien til indianere, sette en stopper for kanselleringskulturen og ta tilbake navnet «Redskins»:

– The Native American Guardians Association (NAGA) has encouraged fans to sign their petition, which is designed to promote our history, put an end to cancel culture, and #ReclaimTheName ‘Redskins.

NAGA inviterer alle amerikanere til å stå opp for verdigheten til alle som er under angrep i dagens stadig mer useriøse kulturkriger:

– We invite all Americans to stand up for the dignity of EVERY AMERICAN under assault in today’s increasingly nonsensical culture wars, the petition says.

Enhver amerikaner har rettigheter under den første og fjortende grunnlovsendring som beskytter dem fra kanselleringskultur eller ESG (miljø-, sosial- og forretningsetiske forhold):

– Dette er ikke bare et venstre- eller høyre spørsmål for amerikanere; det strekker seg over det politiske spekteret helt tilbake til våre grunnleggere.

– EVERY AMERICAN’s right to the 1st and 14th Amendment and not to be targets of cancel culture or ESG. This is not a simple left or right issue for Americans; it reaches across the political spectrum dating back to our Founding Fathers.

Den første grunnlovsendringer handler om ytringsfrihet og den fjortende om like rettigheter til alle født i USA, samt dem som blir amerikanske statsborgere uavhengig av hudfarge.

NAGA skriver videre at de kjemper også for de borgerlige frihetene til alle i Amerika:

– Amerikanere opplever at de mister rettighetene sine på grunn av en ond kanselleringskultur som viser lite omsorg for deres bekymringer eller sivile rettigheter. Det er på tide å støtte ledere, merkevarer og organisasjoner som vil stå sammen med alle amerikanere, i stedet for å kjempe imot dem.

– NAGA is fighting for the civil liberties of EVERY AMERICAN. Americans see they are losing their rights because of a vicious cancel culture that shows little care for their concerns or civil liberties; It is time to support leaders, brands and organizations who will stand with EVERY AMERICAN, rather than fighting against them. Join our fight and show your support by pledging your donation today!

I forrige uke sendte gruppen et brev til ledelsen i The Washington Commanders – inkludert lagets nye eier Josh Harris, lagpresident Jason Wright og hovedtrener Ron Rivera. NAGA ba om at laget gjenoppliver forholdet til det amerikanske indianersamfunnet og med rette endrer navn tilbake til Redskins:

– Last week, the group sent a letter to Commanders leadership – including new team owner Josh Harris, team president Jason Wright and head coach Ron Rivera – formally requesting the team revitalize its relationship with the American Indian community and rightfully change their name back to ‘the Redskins’.

NAGA skrev blant annet at de kan ikke slette historien og målrette indianere ved å utrydde navnet Redskins mens NFL-laget er en organisasjon som fremmer andre konstitusjonelle rettigheter, inkludert spillere som ikke hedrer det amerikanske flagget og kneler under USAs nasjonalsang:

– You simply cannot erase history and target the Native American community by eradicating the name ‘Redskins’ while being an organization that fosters other Constitutional rights, including players who don’t honor the American flag and kneel during our National Anthem, the letter reads in part.

Lagets tidligere eier Daniel Snyder endret lagets navn fra Washington Redskins til Washington Football Team og senere Commanders etter en sommer med rasemessig uro i USA i 2020.

Snyder sa at navnet i økende grad hadde blitt en distraksjon fra lagets primære fokus, som er fotball og gjorde endringen i inkluderingens ånd:

– Snyder said the name had «increasingly become a distraction from our primary focus of football» and made the change «in the spirit of inclusivity.»

Ifølge ESPN må et lag vente fem år før det kan omdøpes. Det eneste unntaket er hvis det kommer en ny eier. Harris tok kontroll over laget i forrige måned.

Navneendringen fikk stor oppmerksomhet i norske medier. Gir etter for rasisme-beskyldninger – verdens 14. største klubb endrer navn, skrev NRK:

– Blant annet har gigantene FedEx, Nike og Amazon krevd navneendring av Washington Redskins, som spiller amerikansk fotball.

Statskanalen skrev at Redskins betyr rødhud og at det er brukt som skjellsord på uramerikanerne eller Native Americans.

Ledelsen i Native American Guardians Association, som er fra ulike indianerstammer, ser det annerledes og skriver at 90 % av indianerne er uenige i påstanden at Redskins er et skjellsord eller rasistisk:

– Redskins/Redmen er et ikonisk indianernavn, og det store flertallet av indianere og allmennheten beundrer navnet som representerer ære, respekt og stolthet for indianerkultur. Redskins/Redmen er og har vært et selvidentifiserende begrep for innfødte siden tidlig på 1800-tallet.

– Misconception: “Redskins / Redmen is Racist”: 90% of Native Americans disagree with you/that statement.

– Redskins / Redmen is a Native American iconic name and is revered by the vast majority of Native Americans and general public alike. Redskins / Redmen represents honor, respect and pride for Native American culture. Redskins / Redmen is and has been a self-identifying term for Natives since the early 1800s.

A petition with more than 60K signatures wants a Commanders name change.

Les også:

Amerikansk universitet vil kansellere vikingene – Document

Språket skal renses: «Indianer» ut av leksikonet – Document

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.