En sannhet behøver ikke bestå selv om folk later som om den fortsatt gjelder. Det kan være at folk med makt er interessert i at den opprettholdes. Et blikk på dagens USA og EU kan reise spørsmål om det kanskje var kommunistene som vant den kalde krigen.

Ikke sovjetkommunismen. Den var ineffektiv. Men Vesten har slått inn på en autoritær vei som fører oss mot totalitære tilstander. Og noe av det mest oppsiktsvekkende er at mediene ikke lenger informerer, men propaganderer og desinformerer. De jobber tett med myndigheter som innfører egne lover som innskrenker ytringsfriheten. For det er deres «hat», deres «rasisme» som gjelder, og den tjener helt bestemte grupper og interesser.

Det er ikke Orbans Ungarn som er illiberalt. Det er EU og USA.

Prøv å tenk deg hva USAs store navn ville sagt hvis de så dagens USA:

If we transported any of our cold warriors—from George Kennan to Dwight Eisenhower to John F. Kennedy to Ronald Reagan—into the present and showed them the United States (or the European Union) and its ruling class today, I doubt any of them would say, “Yes, we definitely won the Cold War.”

Men det spørsmålet ville dagens akademikere og journalister aldri finne på å stille. De er blitt gatekeepers for sannheter som aldri må slippe ut.

Den som vokste opp med the New Left på 1960-tallet, lærte at antikommunisme var en heksejakt som senator Joe McCarthy stelte i stand mot venstreorienterte amerikanere som han dro for komiteen mot uamerikansk virksomhet, HUAC. Mediene klarte å spikre det ordet inn i hodene på folk – mccarthyisme, som noe helt forferdelig, og noe som var en permanent fare på høyresiden. Ikke på venstresiden. Der eksisterte ingen slik fare.

In 1945, Nazis and their sympathizers in positions of power were thoroughly routed, not only in Germany but also in every victorious Allied nation of World War II. In the United States, the “Friends of the New Germany” did not survive. The same cannot be said of the American Communist Party after our “victory” in the Cold War.

How many actors, directors, producers, and screenwriters in Hollywood were permanently downgraded after 1991 for having made excuses for a collapsed communist regime that killed tens of millions of people? How many socialist journalists or media executives lost their jobs for carrying water for a Joseph Stalin or a Leonid Brezhnev? How many professors or public educators who praised the revolutionary spirit of a Lenin or a Rosa Luxemburg lost their jobs? The answer, of course, is none.

Vesten de siste femti år er historien om en sivilisasjon som erobres innenfra. En elite stiger frem som hater alt det nasjonen står for. Dette gjelder i særlig grad USA, men det gjelder også Vest-Europa og Skandinavia. Eliten forakter folket og er på vakt mot det. Derav begrepet «anti-statlig».

Unntakstilstanden i Canada markerer et nytt dypt fall for demokratiene. Hvis fredelige, moderate Canada kan, så kan alle. Den markerer at den liberale eliten aldri har til hensikt å gi fra seg makten. Hvis den står overfor et opprør nedenfra, vil den ganske enkelt sjalte ut demokratiet.

6. januar spiller samme rolle i USA som Freedom Convoy, og utløste samme hat. Opprøret må slås ned. Nancy Pelosi reiste et piggtrådgjerde rundt Capitol Hill og utplasserte 27.000 soldater før Biden var innsatt. Det var et klart signal: – Vi har overtatt. Dere kan gå hjem.

Siden har det bare fortsatt: Department of Homeland Security stemplet foreldre som brød seg om undervisningen barna fikk som domestic terrorists. Folk som var i Washington 6. januar, fikk besøk av SWAT-team i grålysningen. De slo inn dører som sto åpne, ransaket husene og tok med seg elektronisk utstyr. Tina Peters er en goldstar-mor i  Colorado. Hun mistet en sønn i USAs kriger. Hun hadde utmerkelsen han fikk sammen med andre kjære saker i en eske. Selv denne åpnet SWAT-soldatene. De er blitt bøller.

Trudeaus metoder står ikke i fare for å smitte over til USA. Det er omvendt: Trudeau har lært av Demokratene og den dype staten.

De har gjennomført et kupp i flere stadier. Hatet og vreden som ble pisket opp mot Trump, var det perfekte påskudd.

Selv i dag vil ikke liberale medier innrømme det som spesialetterforsker John Durham har påvist: at Trump ble utsatt for et komplott. Så lenge tilstrekkelig mange medier holder stand, vil ikke fronten ryke, og et betydelig antall vil forsvare løgnen.

Pandemien er blitt brukt til å drille underdanighet inn i befolkningen. De er villig til å tro og gjøre hva som helst.

Dette kommer til å bli en av historiens gåter: Hvordan kunne en liberal, velutdannet, velstående elite gå barking mad? som Robert Malone sa. Han trakk parallellen mellom dagens USA og Tyskland i mellomkrigstiden. Det var uforståelig den gang, og det er uforståelig i dag.

Det har å gjøre med den eksplosive veksten i informasjonssamfunnet, hvor de som kontrollerte «fortellingen», kontrollerte folks hoder.

Thirty years later, in the United States, communists and communist-adjacent individuals and institutions control the “post-Cold War” United States. In American universities, almost 20 percent of social science professors are open Marxists. Among the youth, “one in three millennials favor communism. As many as 70% would likely vote for a socialist candidate. Only 57% believe that the Declaration of Independence better ‘guarantees freedom and equality’ than the Communist Manifesto does.”

En av de viktigste yrkesgruppene som forberedte Tysklands vei inn i nazismen, var lærerne. I USA spiller universitetslærere samme rolle. Cancel-culture og snowflake fikk sin fødsel på universitetene. Ungdom lærte at ytringsfrihet betyr sensur, at man skal beskytte dem som ikke ønsker å høre sårende ting.

Voksensamfunnet merket ikke hva som skjedde før det var for sent. De fikk erfare det sommeren 2020, da mobben ble sluppet løs.

Vi forstår bedre nå at George Floyd var en nøye orkestrert kulturrevolusjon. Akkurat som Mao slapp massene løs, slapp Demokratene, Big Tech, mediene og Corporate America løs mobben. Trump måtte gå i atombunkeren i Det hvite hus. Mediene var over seg.

Opptøyer flytter alltid grenser, og Demokratene har selv revet ned de viktigste.

Det lyder utrolig, men Trumans beskrivelse av kommnismen i 1953 passer på dagens USA: Et gudløst, arrogant, dekadent samfunn som har gått til angrep på friheten.

Next time, in order to win, we need only heed the advice that President Truman gave us in his 1953 Farewell Address: “the Communist world has great resources, and it looks strong. But there is a fatal flaw in their society. Theirs is a godless system, a system of slavery; there is no freedom in it, no consent. The Iron Curtain, the secret police, the constant purges, all these are symptoms of a great basic weakness—the rulers’ fear of their own people. In the long run the strength of our free society, and our ideals, will prevail over a system that has respect for neither God nor man.”

Vi snakker om et nytt hedenskap som hater kristendommen mer enn noe annet.

In the Soviet Union, state-controlled media waged a relentless propaganda campaign against Christianity. Our official state media who direct the movies, write the public-school textbooks, and produce “mainstream” journalism spew a constant stream of derision against the foundational faith of the United States in the name of replacing it with the new religion of wokeism.

Sovjetunionen hadde sin egen form for affirmative action. USA har hatt det samme for svarte i over førti år. Men det fungerer ikke lenger, og den nye kritiske raseteorien truer Amerika som et land basert på kompetanse. Nå er det hudfargen som avgjør.

We have a policy of korenizatsiya aimed against Middle Americans. In the Soviet context, this was the anti-majoritarian policy that penalized the ethnic Russian majority in the Soviet Union. One historian described the Soviet Union in its early years as an “Affirmative Action Empire.” The Biden-Harris regime pursues its own version of korenizatsiya today.

Men asiatene finner seg ikke i å bli kvotert ut. De har anlagt sak som nå går for høyesterett. Woke-ideologien truer hele den amerikanske drømmen. At Corporate America støtter noe som vil drepe høna som legger gulleggene, sier noe om hvor sykt USA er blitt. Men dette er bare en liten del av forklaringen. Trykkingen av penger, som nå gir rekordinflasjon, er en annen.

 

The Communists Won The Cold War
Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.