Kommentar

President Donald Trump holdt en stor tale i FNs hovedforsamling 19. september. Det ser den som tar seg bryet med å gjennomgå den: Den røde tråden er selvråderett, og den baserer seg på folkenes suverenitet. We the People, kunne vært tittelen. Alt begynner med at de styrende forstår at de representerer folket, og  lytter til dem og ivaretar deres interesser. Hele Trumps program bygger på at det er folks interesser som må være utgangspunktet.

Det har han sagt siden valgkampen. Han sjokkerte Washington da han fremførte det i innsettelsestalen. Som Steve Bannon sier i intervjuet med Charlie Rose: Trump skulle ha vært vendt den andre veien, mot notabilitetene rundt ham og mot Capitol Hill. Det var dem talen henvendte seg til, og man kunne se det på ansiktsuttrykkene: De trodde ikke sine egne ører.

Det de hørte, var lyden av en revolusjon. Ingen har våget å snakke sånn før.

Nå sier Trump det samme til FNs medlemsland: Hos mange av dem står det langt dårligere til enn i USA. Hvis man vil vite hva korrupsjon er, er det nok å stå og se på statslederne som kommer til FNs hovedforsamling, var det en avis som skrev.

Den kalde mottakelsen Trump får, skyldes blant annet det: Han forteller dem at festen er over. USA betaler 22 % av FNs budsjett. Det vil USA ha noe igjen for, både politisk og resultatmessig. USA gidder ikke finansiere politikk på tvers av sine interesser. Amerika gidder ikke å finansiere et pengesluk.

Derfor de blikkene til landenes ambassadører: På vakt, ikke direkte fiendtlige, for de skjønner at noe skjer. Men på vakt.

Trump sa bl.a. at Maduro ikke kan få lov til å fortsette sin ødeleggelse av Venezuela. På et eller annet tidspunkt kan USA bli nødt til å gripe inn.

Han sa noe annet, som ikke fremheves av mediene: Venezuelas katastrofe skyldes ikke at man anvendte sosialismen feil. Den skyldes at Chavez og Maduro fulgte den til punkt og prikke. Sosialismens frukter er ødelagte samfunn.

Det er det motsatte av frie samfunn. Frie samfunn bygger på borgernes patriotisme og kjærlighet til sitt land.

USA er bygget på denne patriotismen. Det var den som reddet USA fra nazismen.

Hvis man forstår prinsippene, er de innlysende. Men store deler av den vestlige verden har glemt dem. Det gir enorme konsekvenser for utviklingen i den ikke-vestlige verden. De mangler forbilder.

Trump viser ingen tegn til å endre kurs. Han har et program: Å gjenreise Amerika. Det kan andre land også bli med på og gjenreise deres eget land.

Norge som to ganger har sagt nei til EU pga. selvråderett, burde ta hans budskap til seg:

The success of the United Nations depends upon the independent strength of its members. To overcome the perils of the present, and to achieve the promise of the future, we must begin with the wisdom of the past. Our success depends on a coalition of strong and independent nations that embrace their sovereignty, to promote security, prosperity, and peace, for themselves and for the world. We do not expect diverse countries to share the same cultures, traditions, or even systems of government, but we do expect all nations to uphold these two core sovereign duties, to respect the interests of their own people and the rights of every other sovereign nation.

This is the beautiful vision of this institution, and this is the foundation for cooperation and success. Strong sovereign nations let diverse countries with different values, different cultures, and different dreams not just coexist, but work side by side on the basis of mutual respect. Strong sovereign nations let their people take ownership of the future and control their own destiny. And strong sovereign nations allow individuals to flourish in the fullness of the life intended by God. In America, we do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to watch. (….)

Uten en koalisjon av frie stater blir det vanskelig å få verdenssamfunnet, dvs. FN, til å fungere. Implisitt sier Trump at land med en lang og stolt historie, som Kina og Iran, må respekteres, men kunne gjøre mye mer hvis de stolte på sine egne folk. Det er ingen lovprisning av suverenitet løsrevet fra folkestyre han kommer med. Å si noe slikt, som NRKs Philip Lote gjorde på morgenkvisten, er svart propaganda. Trump utfordrer diktaturene: Sett deres folk fri, så vil dere få se hva storhet er.

Hvis alliansen av frie stater ikke lenger ivaretar folkets interesser, er vi ille ute. Hvis vestlige land er mer opptatt av kontrakter med Iran enn å befri iranerne, er vi ille ute.  Det samme gjelder Kina som åpent utfordrer USAs hegemon-rolle, økonomisk og militært.

This week gives our country a special reason to take pride in that example. We are celebrating the 230th anniversary of our beloved Constitution, the oldest constitution still in use in the world today. This timeless document has been the foundation of peace, prosperity, and freedom for the Americans and for countless millions around the globe whose own countries have found inspiration in its respect for human nature, human dignity, and the rule of law. The greatest in the united States Constitution is its first three beautiful words. They are «We the people.» Generations of Americans have sacrificed to maintain the promise of those words, the promise of our country and of our great history.

In America, the people govern, the people rule, and the people are sovereign. I was elected not to take power, but to give power to the American people where it belongs. In foreign affairs, we are renewing this founding principle of sovereignty. Our government’s first duty is to its people, to our citizens, to serve their needs, to ensure their safety, to preserve their rights, and to defend their values. As president of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first.

All responsible leaders have an obligation to serve their own citizens, and the nation state remains the best vehicle for elevating the human condition. But making a better life for our people also requires us to with work together in close harmony and unity, to create a more safe and peaceful future for all people.

We the people, det var slik de store amerikanske presidentene snakket før. Men de er blitt klisjeer i munnen på menn som Bill Clinton og Barack Obama. I deres munn betyr de ingenting. Trump sier det høyt og tydelig for at alle skal forstå: Han mener hva han sier.

Derfor kommer han også med noen advarsler til verdenssamfunnet: USA vil ikke lenger bli utnyttet.

No longer be taken advantage of

The United States will forever be a great friend to the world and especially to its allies. But we can no longer be taken advantage of or enter into a one-sided deal where the United States gets nothing in return. As long as I hold this office, I will defend America’s interests above all else, but in fulfilling our obligations to our nations, we also realize that it’s in everyone’s interests to seek the future where all nations can be sovereign, prosperous, and secure.

Adressater: Ikke bare pengesluket FN, men også NATO, også NATO lider av langt fremskreden elefantsyke: Byråkratier som ser på seg selv som uunnværlige, men betrakter krig som styggedom man skal late som kan forsvinne bare man bruker dialog lenge nok. Tyskland betaler i størrelsesorden 1,4 % av BNP til forsvaret, men tar inn desto flere migranter. Tyskland er blitt et land av pasifister og gratispassasjerer. Trump nekter å være sjåfør.

Debt

America does more than speak for the values expressed in the United Nations charter. Our citizens have paid the ultimate price to defend our freedom and the freedom of many nations represented in this great hall. America’s devotion is measured on the battlefields where our young men and women have fought and sacrificed alongside of our allies. From the beaches of Europe to the deserts of the Middle East to the jungles of Asia, it is an eternal credit to the American character that even after we and our allies emerge victorious from the bloodiest war in history, we did not seek territorial expansion or attempt to oppose and impose our way of life on others. Instead, we helped build institutions such as this one to defend the sovereignty, security, and prosperity for all. For the diverse nations of the world, this is our hope.

Verden står i takknemlighetsgjeld til USA: Unge amerikanere har dødd på slagmarkene i Europa, i Midtøsten og Asia for å forsvare landenes frihet mot tyranni. Amerikanere blir stadig «undervist» om hva det kostet. Ta to tv-serier: Band of Brothers, om krigen i Europa, og Pacific, om krigen i Stillehavet. De er laget av liberale regissører, som stemmer Hillary, i det minste Pacific, men de forteller hvor mye friheten kostet, og hva Amerika står for. Det munner ut i den patriotismen Trump snakker om. Uten den finnes det ikke noe USA, og uten den ser det dårlig ut for friheten i verden.

Europa er ikke lenger den partner det var.

Amerikanere har aldri likt ideologi, og Barack Obama var et unntak. Europa forstår ikke hvor ideologisk han var, for Europa er grepet av den samme ideologi som ham: Multikulturalisme, globalisme, en grenseløs verden, identitetspolitikk, dialog, relativisme, dialog som nekter å erkjenne at konflikt er en del av menneskets og dermed politikkens grunnvilkår.

Europeere har ikke fått med seg hvor desillusjonerte amerikanerne ble etter åtte år med Obama. Da Hillary ikke hadde noe nytt å tilby og i tillegg var korrupt, ble de åpne for Trumps budskap. (44 % av kvinnene stemte Trump.)

Amerikanere og briter har pragmatisme som metode. Pragmatismen ser alltid på resultater: Fungerer det? Er vår tilnærming riktig?

Principled realism

We want harmony and friendship, not conflict and strife. We are guided by outcomes, not ideologies. We have a policy of principled realism, rooted in shared goal, interests, and values. That realism forces us to confront the question facing every leader and nation in this room, it is a question we cannot escape or avoid. We will slide down the path of complacency, numb to the challenges, threats, and even wars that we face, or do we have enough strength and pride to confront those dangers today so that our citizens can enjoy peace and prosperity tomorrow

Realisme. Vilje til å se sannheten i øynene. Eller bekvemmelighet, tilpasning, utsettelse og la-skure-politikk. Europa er grepet av la-skure-politikk, og under overflaten gjærer det. For å døyve angsten snakker politikerne og mediene enda høyere. I Trump har de fått en de kan avlede sin angst på.

Threats

If we desire to lift up our citizens, if we aspire to the approval of history, then we must fulfill our sovereign duties to the people we faithfully represent. We must protect our nations, their interests and their futures. We must reject threats to sovereignty from the Ukraine to the South China Sea. We must uphold respect for law, respect for borders, and respect for culture, and the peaceful engagement these allow.

Her sier Trump at grenser er forutsetning for all konstruktiv virksomhet: Grenser og respekt går sammen. Det gjelder for mennesker som for nasjoner. Statens oppgave er å beskytte borgerne, og uten grenser blir det en umulig jobb. Grenser er selve forutsetningen for å kunne ivareta borgernes interesser. Det er innlysende, men er blitt ubegripelig, for dagens system står for det grenseløse. For en tro på at verden er én, at vi er i samme båt. Men her forveksler man idealer og virkelighet, og resultatet kan bli frihetens nederlag.

Grensene må gjenreises, sier Trump. Derfor er The Wall blitt et symbol. Slik det israelske gjerdet ble en nødvendighet for å beskytte Israels innbyggere. Når Erdogan bygger et tilsvarende gjerde får det ingen oppmerksomhet.

Vestlig elite velger det grenseløse, og blir derfor motstandere av å beskytte egen befolkning.

Denne erkjennelsen er ved å gå opp for mange borgere i Vesten.

Så kommer vi til noen av svakhetene i Trumps tale. Det har å gjøre med amerikansk skikk og bruk: Hvis Trump skulle tatt den helt ut, måtte han utfordret tilhørerne i FN-bygningen. I stedet snakket han om at de ondsinnede er noen få.

The wicked few

The score of our planet today is small regimes that violate every principle that the United Nations is based. They respect neither their own citizens nor the sovereign rights of their countries. If the righteous many do not confront the wicked few, then evil will triumph. When decent people and nations become bystanders to history, the forces of destruction only gather power and strength.

Som moral booster er det kanskje riktig å snakke om de mange rettskafne mot de få ondsinnede, men realiteten er mer skjør: Spørsmålet er om Kina vil velge å være partner med USA for å sikre freden, eller om Kina vil fortsette rollen som gratispassasjer på den USA-garanterte lov- og orden. Samtidig som Kina fortsetter penetreringen av hele verden for å skaffe seg økonomisk dominans. Kina posisjonerer seg til å bli en gobal makt, og ett verktøy er den nye Silkeveien, verdenshistoriens største byggprosjekt, til 1.000 milliarder dollar. Den ender hvor? I Tyskland. Det er fullt mulig å se for seg et Pax Midtens Rike, med Tyskland som samarbeidspartner eller vasall i Europa, på vegne av Europa.

Etter tyve år med dialog-politikk står Vesten overfor en tyrann i Nord-Korea som ser at senteret er ved å gå i oppløsning. Verden er blitt multipolar. En viljesterk leder kan tvinge USA i kne, for dets tradisjonelle allierte mangler viljen til å forsvare seg.

Trump og hans team forstår trusselen. De forstår at USA er kommet til å et historisk vendepunkt. Enten tvinges USA eller Kim Jong Un i kne. Hvis man skal vinne den kampen, må man være villig til å gå til krig. Hvis trusselen ikke er troverdig, kommer Kim Jong Un til å fortsette.

Dette har elementer av å være en James Bond-film, derav Trumps språkbruk.

Rocket Man

No nation on Earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing, and able, but hopefully this will not be necessary. That’s what the United Nations is all about. That’s what the United Nations is for. Let’s see how they do.

Trump spiller ballen over til FN: Verdensorganisasjonen ble skapt for å løse slike kriser. Hvis FN ikke er oppgaven voksen, er det ikke sikkert at FN overlever.

Så kommer Trump til Midtøsten, og da begynner det å bli vanskelig. Obama satset på Iran som utfordrer sunni-statenes hegemoni. Det er en rivalisering mellom persere og arabere som skriver seg fra tiden før de ble tilhørende hver sin islamske retning. Trump faller tilbake til den tradisjonelle sunni-alliansen, men den er heller ikke hva den var, og derfor får Trump problemer.

Han tegner Iran i mørke farger, men hva med Saudi-Arabia? Det samme kan sies om prins Mohammed Salman, som startet krigen mot Jemen. USA er blitt med på ferden, og det er risikabelt. Det begynte under Obama. At USA er sleeping partner i en krig i Midtøsten, er minst like ille som når USA intervenerer selv.

Trump er nå ved det vendepunkt at han forstår at det å rive i stykker Iran-avtalen ikke er like lett som da han var i valgkamp. Verden er ikke den samme, og en oppsigelse vil påvirke den regionale balansen. Allierte kommer ikke til å følge etter.

Det er interessant at Trump tar avstand fra Bashar al-Assad, på samme måte som han sa at Ukraina var truet. I begge tilfeller utfordrer han Putin. Trump sier han ikke vil gjøre noen deal med hverken Putin eller Iran.

Det er Benjamin Netanyahu glad for. Han satt i salen.

Men Putin fortsetter å spille sitt spill: Assads styrker har gått over Eufrat, og har russisk flystøtte. Nå er Assad og kurderne med amerikansk støtte i direkte rivalisering om samme territorium. Samtidig skal kurderne i Nord-Irak stemme over uavhengighet 25 september.

Trump er god når han snakker om det enorme potensialet iranerne har, hvis de frigjøres. Det var et av Obamas store feilsteg at han ikke støttet opprøret mot Ahmadinejad. Obama hadde siktet seg inn mot Kairo og Det muslimske brorskap.

Iran

The longest-suffering victims of Iran’s leaders are, in fact, its own people. Rather than use its resources to improve Iranian live, its oil profits go to fund Hezbollah and other terrorists that kill innocent Muslims and attack their peaceful Arab and Israeli neighbors.

This wealth, which rightly belongs to Iran’s people, also goes to shore up Bashar al-Assad’s dictatorship, fuel Yemen’s civil war, and undermine peace throughout the entire Middle East. We cannot let a murderous regime continue these destabilizing activities while building dangerous missiles, and we cannot abide by an agreement if it provides cover for the eventual construction of a nuclear program. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don’t think you’ve heard the last of it. Believe me

Saudi

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the people will face a choice. Will they continue down the path of poverty, bloodshed, and terror, or will the Iranian people return to the nation’s proud roots as a center of civilization, culture, and wealth, where their people can be happy and prosperous once again? The Iranian regime’s support for terror is in stark contrast to the recent commitments of many of its neighbors to fight terrorism and halt its finance, and in Saudi Arabia early last year, I was greatly honored to address the leaders of more than 50 Arab and Muslim nations. We agreed that all responsible nations must work together to confront terrorists and the Islamic extremism that inspires them.

Her er Trump på tynn is. Prins Mohammed Salman er bad news for den frie verden. Han har nå begynte å arrestere selv medlemmer av kongefamilien som ikke støtter hans ultimatum til Qatar. Midtøsten har ingen mekanismer å løse konflikter på. Det ender med krig. Saddam Hussein invaderte Kuwait. Saudi-Arabia kan ta Qatar i et jafs.

Ingenting tyder på at Saudi-Arabia har slått inn på en vei hvor de tar et oppgjør med radikal islam. De har oppdaget at IS-ideologien også truer dem selv. Det gjorde den da «de rene» overtok Den store moskeen i Mekka i 1979. Men Saudi-Arabia har ikke oppgitt wahaabismen av den grunn. Problemet radikalisme er uløselig så lenge islam ikke åpnes for andre tolkninger.

Trump står derfor overfor uløselige problemer: Å reformere en verdensreligon.

Men liksom George Kennan, ambassadøren i Moskva, i 1948 skrev memorandumet som skulle bli USA strategi i den kalde krigen: Oppdemming av kommunismen, containment, er det mulig å legge en plan for oppdemming av radikal islam, og gradvis tilbaketrengning.

Men det krever en strategi og partnere.

USAs store problem er at islam er kommet på innsiden av Vesten, og noen av dens ledere mener den hører til der.

Radical islam

We will stop radical islamic terrorism because we cannot allow it to tear up our nation and, indeed, to tear up the entire world. We must deny the terrorists’ safe haven, transit, funding, and any form of support for their vile and sinister ideology. We must drive them out of our nation. It is time to expose and hold responsible those countries whose support and fi — who support and finance terror groups like al-Qaeda, Hezbollah, the Taliban, and others that slaughter innocent people.

The United States and our allies are working together throughout the Middle East to crush the loser terrorists and stop the reemergence of safe havens they use to launch attacks on all of our people.

Retorikken om terrorister som «tapere» er kun ment for å stive opp moralen. Mange av dem Trump omtaler som «allierte» i Midtøsten, er en del av problemet. USA har ett trumfkort: Israel, det kan ha fått ett i kurderne. Men tør USA satse på et fritt Kurdistan? Det ville være en logisk konsekvens av det som har skjedd – Assad-regimets fall – og Erdogans sprang inn i diktaturet – et vestvennlig Kurdistan ville være et svar på radikal islam. Men det krever kløkt og stayerevne. Hva tenker man i Pentagon om disse avgjørende spørsmålene?

Det Trump sa om Afghanistan, var kryss i taket: USA blir til jobben er gjort. Det blir ikke lenger noen tidsfrister for tilbaketrekning, slik Obama kom med. USA har kjempet 16 år i Afghanistan, den lengste krig i amerikansk historie. Trump sier: Vi blir så lenge det er nødvendig. Det var en stor nyhet. Samtidig varslet han at rules of engagement er endret. Amerikanerne kommer til å gjøre det de finner nødvendig. Hva presidenten i Kabul sier, kommer de ikke til å la bli avgjørende. Hvis han bråker, kommer de til å spørre om han foretrekker Taliban eller IS.

Afghanistan

Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan. From now on, our security interests will dictate the length and scope of military operation, not arbitrary benchmarks and timetables set up by politicians. I have also totally changed the rules of engagement in our fight against the Taliban and other terrorist groups.

Syria

We seek the deescalation of the Syrian conflict, and a political solution that honors the will of the Syrian people. The actions of the criminal regime of Bashar al-Assad, including the use of chemical weapons against his own citizens, even innocent children, shock the conscience of every decent person. No society could be safe if banned chemical weapons are allowed to spread. That is why the United States carried out a missile strike on the airbase that launched the attack.

Putin skryter av at det er hans fly – og frivillige! Wagner-bataljonen har vært inne med opp mot 2.000 mann, med fri tilgang til russiske våpen – som har gjort jobben. Putin slipper unna med å ha bombet sykehus og opprørere som ikke er IS. Han fortsetter å bombe disse samtidig som han nå går etter IS. Putin spiller et helt annet spill enn USA. At Trump så kategorisk fordømmer Assad, er viktig.

Trump kom med et viktig signal i flyktningpolitikken: De skal hjelpes i nærområdene, og ikke tas til USA. Dette kan ikke unnlate å påvirke europeisk politikk.

Refugees

We seek an approach to refugee resettlement that is designed to help these horribly treated people and which enables their eventual return to their home countries to be part of the rebuilding process. For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region.

Out of the goodness of our hearts, we offer financial assistance to hosting countries in the region and we support recent agreements of the G20 nations that will seek to host refugees as close to their home countries as possible.

Trump sier noe fra FNs talerstol som ingen annen vestlig politiker ville sagt: At det er den vanlige kvinne og mann i vestlige samfunn som betaler for inntaket av flyktninger og migranter. De lavere lag i samfunnet betaler og deres bekymringer ignoreres av medier og regjeringer.

The cost of migration

We have learned that over the long term, uncontrolled migration is deeply unfair to both the sending and the receiving countries. For the sending countries, it reduces domestic pressure to pursue needed political and economic reform and drains them of the human capital necessary to motivate and implement those reforms. For the receiving countries, the substantial costs of uncontrolled migration are born overwhelmingly by low-income citizens whose concerns are often ignored by both media and government.

Det er ingen annen enn Trump som våger å si dette høyt. Det er for at trafikken i Middelhavet skal fortsette. Vi har fått et nytt begrep: Humanitær invasjon.

Hvis europeerne kunne svart, ville de sagt et rungende Nei!

Hatet mot Trump skyldes at han sier sannheten rett ut. Europeerne har derfor en alliert i Det hvite hus, og hans ord har vekt.

Subverting the UN

In some cases, states that seek to subvert this institution’s noble end have hijacked the very systems that are supposed to advance them. For example, it is a massive source of embarrassment to the United Nations that some governments with egregious human rights records sit on the UN Human Rights Council.

Kapringen av FN til egne formål, enten religiøse-politiske eller til korrupsjon, gjelder bl.a. USAs allierte Saudi-Arabia. Trumps kritikk rammer Saudi-Arabia, og det må være en kattepine hvordan disse krysskonfliktene skal løses.

Trump er kjent for å si ting som de er, og det mest udiplomatiske var da han sa at store deler av verden er fylt av konflikter, og en del av dem går til helvete. Man må ikke kalle en spade en spade i FN. Diplomati er en fasade som lar skurkene opptre som anstendige. Trump sa: Vi betaler ikke for en organisasjon som ikke tar tak i problemene, men tvert om lar skurkene ha en fordel. Tilhørerne forsto at det var rettet mot dem. USA har betalt og garantert. De forsto de satt på oppsigelse.

Hvis noe skal skje må store land som India velge side. Ellers vil USA måtte trekke seg tilbake.

Mediene fremstiller det som Trump er isolasjonistisk by choice. Han gjør det av nødvendighet. Da vil mange oppdage hvor mye gratisarbeid USA gjorde. For sent.

Parts of the world is going to hell

The United States is one out of 193 countries in the United Nations, and yet we pay 22 percent of the entire budget and more. In fact, we pay far more than anybody realizes. The United States bears an unfair cost burden, but to be fair, if it could actually accomplish all of its stated goals, especially the goal of peace, this investment would easily be well worth it. Major portions of the world are in conflict, and some, in fact, are going to hell, but the powerful people in this room, under the guidance and auspices of the United Nations, can solve many of these vicious and complex problems. The American people hope that one day soon the United Nations can be a much more accountable and effective advocate for human dignity and freedom around the world.

At Trump våger å adressere det sosialistiske fyrtårnet som er i ferd med å slukne, var viktig. Venezuela har vært fremhevet og beundret av norske medier i årtier. Det er en av grunnene til at Oslo Freedom Forum er blitt sett skjevt til. Halvorssen har vært anti-Chavez.

Maduro

As a responsible neighbor and friend, we and all others have a goal — that goal is to help them regain their freedom, recover their country, and restore their democracy. I would like to thank leaders in this room for condemning the regime and providing vital support to the Venezuelan people. The United States has taken important steps to hold the regime accountable. We are prepared to take further action if the government of Venezuela persists on its path to impose authoritarian rule on the Venezuelan people. (….)

«Klar til å handle om nødvendig» er et klart budskap. USA tar ansvaret.

Trump henger bjella på katten:

Socialism

The problem in Venezuela is not that socialism has been poorly implemented, but that socialism has been faithfully implemented.

From the Soviet Union to Cuba to Venezuela, wherever true socialism or communism has been adopted, it has delivered anguish and devastation and failure. Those who preach the tenets of these discredited ideologies only contribute to the continued suffering of the people who live under these cruel systems. America stands with every person living under a brutal regime. Our respect for sovereignty is also a call for action. All people deserve a government that cares for their safety, their interests, and their well-being, including their prosperity. In America, we seek stronger ties of business and trade with all nations of goodwill, but this trade must be fair and it must be reciprocal.

USA bekrefter det USA har stått for, og forsvart: Å forsvare og støtte undertrykte mennesker. Hvorfor utløser det ikke begeistring? Kan det være fordi vestlige eliter har beveget seg i en posisjon hvor de er alliert med undertrykkende krefter?

Forklaringen på dette er at eliten i Vesten har valgt rikdommen, og den har de oppnådd gjennom allianse med andre eliter, i regimer som ikke akkurat er kjent for å fremme menneskerettigheter. Ta Mexico. Ta Kina.

Det er en konsistens i Trumps syn, som man ikke finner på den globale siden.

Her ligger roten til at Trump trådte inn i politikken: Deklasseringen av Middle America.

Cheated

For too long the American people were told that mammoth, multinational trade deals, unaccountable international tribunals, and powerful global bureaucracies were the best way to promote their success. But as those promises flowed, millions of jobs vanished and thousands of factories disappeared. Others gamed the system and broke the rules, and our great middle class, once the bedrock of American prosperity, was forgotten and left behind, but they are forgotten no more and they will never be forgotten again.

Ved å stå opp for Middle America går Trump tilbake til the founding principle for America og verdiene det bygger på: Den frie borger. Hvis det økonomiske systemet svikter borgerne, må systemet endres. De store selskapene blir rike, sammen med kineserne. Kinas posisjon er bygget på ryggen av amerikanske skattebetalere.

Dette er destruktiv galskap. USA har en frihetlig tradisjon som gjør at Trump kunne bli president. Europeerne bøyer nakken.

Men ikke helt: Britene grep sjansen de fikk av David Cameron og tok Brexit. Østeuropeerne sier nei til Brussel og Berlin. Det er ikke tilfeldig at Trump mot slutten av talen vender tilbake til det han sa i Warszawa: Grunnlaget for samfunnet er familien.

Strength

While America will pursue cooperation and commerce with other nations, we are renewing our commitment to the first duty of every government, the duty of our citizens. This bond is the source of America’s strength and that of every responsible nation represented here today. If this organization is to have any hope of successfully confronting the challenges before us, it will depend, as President Truman said some 70 years ago, on the independent strength of its members. If we are to embrace the opportunities of the future and overcome the present dangers together, there can be no substantive for strong, sovereign, and independent nations, nations that are rooted in the histories and invested in their destiny, nations that seek allies to befriend, not enemies to conquer, and most important of all, nations that are home to men and women who are willing to sacrifice for their countries, their fellow citizens, and for all that is best in the human spirit.

Valget er deres, sier han til statslederne. Dere kan slutte dere til oss og gjøre det som er godt for deres lands borgere. Men vi kan ikke gjøre jobben for dere. Dere må gjøre det selv. Det er det nye. There is no such thing as a free lunch. Når sosialdemokratiske partier sliter, er det fordi at magien er brutt: Ingen stat er rik nok til at den kan bli velferdsstat for hele verden.

Trump vender tilbake til Europa, til polakker, franskmenn og briter, som sloss for frihet. De var også patrioter.

Strong families

In remembering the great victory that led to this body’s founding, we must never forget that those heroes who fought against evil, also fought for the nations that they love. Patriotism led the Poles to die to save Poland, the French to fight for a free France, and the Brits to stand strong for Britain. Today, if we do not invest ourselves, our hearts, our minds, and our nations, if we will not build strong families, safe communities, and healthy societies for ourselves, no one can do it for us.

Ingen kan gjøre det for oss. Friheten må være vårt eget verk.