Trump vender tilbake til røttene: We the People. All suverenitet går tilbake til folket, og de styrende skal ivareta dets interesser. Vesten har vært styrt av en elite som tenker på seg selv og ellers ikke bryr seg om hvem det handler med. Kina er blitt rikt på amerikanske skattebetaleres bekostning. No more, sier Trump. America First.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.