Donald Trump legger frem Den nasjonale sikkerhetsstrategien hans administrasjon skal følge. Ronald Reagan-bygningen i Washington 18. desember 2017. Foto: Joshua Roberts / Reuters / Scanpix

Hvis man skal forstå hvor forskjellig Donald Trump er fra forgjengeren, skal man gå til utskriftene av talene han holder. Trump er bevisst på å sette seg i relieff til Obama. Men mediene ønsker ikke gjengi Trump med hans egne ord.

Det sies nå at Trump er den mest konservative presidenten siden Ronald Reagan. Kontrasten til Obama kunne ikke vært større.

Presidenten la frem sin nasjonale sikkerhetsstrategi mandag. BBC fortsetter å dra Trump ned. Wasn’t he soft on Putin? spurte Julian Marshall i Newshour. Men ingen gikk så langt som tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver James Clapper. Etter nyheten om at CIA hadde forpurret et angrep i St. Petersburg, sa han at Putin kunne være stolt. Han var en «handler», en som visste å styre sine «assets», ved å ringe til Trump og takke for jobben. Clapper mente m.a.o. at Putin er føringsoffiser for agent Trump, som viste seg som en flink elev.

Dette er en av lederne for Obamas sikkerhetsteam. Det sier litt om motviljen de føler og at de har mistet hemningene.

Hans forgjenger under Bush II, Stephen Headley, sa noe helt annet: Han sa det var en god tale.

– Er USA i trygge hender under Trump? spurte BBCs Julian Marshall, og hadde nok håpet på et nei. Det fikk han ikke, og det må ha vært en skuffelse.

Denne holdningen kommer til å koste europeerne. USA blir toget som forlater stasjonen, og europeerne står igjen på perrongen.

Talen

For å vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi kommer fra. Vi må kjenne de feil som ble begått.

But to seize the opportunities of the future, we must first understand the failures of the past. For many years, our citizens watched as Washington politicians presided over one disappointment after another. To many of our leaders — so many who forgot whose voices they were to respect and whose interests they were supposed to defend — our leaders in Washington negotiated disastrous trade deals that brought massive profits to many foreign nations, but sent thousands of American factories, and millions of American jobs, to those other countries.

Presidenter har vært mer opptatt av nasjonsbygging i utlandet enn hjemme. De unnlot å be våre allierte betale for egen sikkerhet.

They failed to insist that our often very wealthy allies pay their fair share for defense, putting a massive and unfair burden on the U.S. taxpayer and our great U.S. military.

Regningen Trump sitter med:

They neglected a nuclear menace in North Korea; made a disastrous, weak, and incomprehensibly bad deal with Iran; and allowed terrorists such as ISIS to gain control of vast parts of territory all across the Middle East.

Og så vender han seg mot åpne grenser og migrasjon, og dette kunne handlet om Europa:

And over the profound objections of the American people, our politicians left our borders wide open. Millions of immigrants entered illegally. Millions more were admitted into our country without the proper vetting needed to protect our security and our economy. Leaders in Washington imposed on the country an immigration policy that Americans never voted for, never asked for, and never approved — a policy where the wrong people are allowed into our country and the right people are rejected. American citizens, as usual, have been left to bear the cost and to pick up the tab.

Ingen europeisk leder tør å snakke slik. Derfor er de ikke i sync med sin ege befolkning. Det fører til politisk ustabilitet, jf. Tyskland, Frankrike. Hvis velgerne tør å si sin mening, bruker venstreorienterte medier og politikere det verste ved Europas fortid som skremmebilde.

Men verst av alt var tapet av prinsipper. Også dette kunne vært sagt om europeere:

On top of everything else, our leaders drifted from American principles. They lost sight of America’s destiny. And they lost their belief in American greatness. As a result, our citizens lost something as well. The people lost confidence in their government and, eventually, even lost confidence in their future.

Men så skjedde det et under: Amerikanerne tok landet sitt tilbake. Den 20. januar holdt Trump innsettelsestalen, der han lovte å gi det tilbake til dem.

Upon my inauguration, I announced that the United States would return to a simple principle: The first duty of our government is to serve its citizens, many of whom have been forgotten. But they are not forgotten anymore. With every decision and every action, we are now putting America first.

Dette kalles amerikansk eksepsjonalisme, at Amerika er noe spesielt. Hvilket det er. Vesteuropeiske politikere forsøker å danne europeiske nasjonalstater til nye USA, bare enda bedre. De gjør det uten å forstå hva det er som har gjort Amerika great. Man kan ikke kopiere historien. Like lite som Vest-Europa kan forlate sin. Da risikerer man å åpne et stort tomrom, og vi ser hva og hvem som fyller det: kaos.

Trump legger stor vekt på gjenreisning av forsvaret. Kampen mot IS er ført på en annen måte. Han hadde en spesiell advarsel til Pakistan. Presidenter på rekke og rad har sagt det samme, men ingenting har skjedd. Trumps ord tyder på at Pakistan bør lytte.

And we have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help.

Jens Stoltenberg fikk nylig forlenget sin periode som generalsekretær for NATO med to år. Trump vil at han skal få europeerne til å betale. De har råd til det.

We have made clear that countries that are immensely wealthy should reimburse the United States for the cost of defending them. This is a major departure from the past, but a fair and necessary one — necessary for our country, necessary for our taxpayer, necessary for our own thought process.

Situasjonenen i Nord-Korea skulle man ha tatt tak i for lenge siden. Nå har trusselen fått vokse, og USA blir nødt til å hanskes med den.

This situation should have been taken care of long before I got into office, when it was much easier to handle. But it will be taken care of. We have no choice.

Økonomien er det klareste tegn på at USA går godt under Trump.

At home, we are keeping our promises and liberating the American economy. We have created more than 2 million jobs since the election. Unemployment is at a 17-year-low. The stock market is at an all-time high and, just a little while ago, hit yet another all-time high — the 85th time since my election. (Applause.)

We have cut 22 regulations for every one new regulation, the most in the history of our country. We have unlocked America’s vast energy resources.

Optimismen er tilbake

Klar tenkning og riktige valg gjør at optimismen kommer tilbake.

Optimism has surged. Confidence has returned. With this new confidence, we are also bringing back clarity to our thinking. We are reasserting these fundamental truths:

Det er på tide å ha klart for seg visse grunnleggende fundament for en vellykket nasjon. Igjen: Kunne en europeisk leder sagt noe tilsvarende?

A nation without borders is not a nation. (Applause.)

A nation that does not protect prosperity at home cannot protect its interests abroad.

A nation that is not prepared to win a war is a nation not capable of preventing a war.

A nation that is not proud of its history cannot be confident in its future.

And a nation that is not certain of its values cannot summon the will to defend them.

I Europa er det å slå fast disse innlysende prinsippene det samme som nasjonalisme. Det er ekskluderende og aggressivt. Europa legger seg i stedet åpent og høster kaos. Det vet ikke lenger hva det står for og har derfor ikke noe å forsvare.

USA befinner seg i en ny situasjon. Det er en hardere konkurranse. Den som vil bevare sin posisjon, må kjempe for den. Men det er en kamp hvor USA ikke skal gi avkall på sin identitet og sine verdier:

Our new strategy is based on a principled realism, guided by our vital national interests, and rooted in our timeless values.

This strategy recognizes that, whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition. We accept that vigorous military, economic, and political contests are now playing out all around the world.

Sikkerhet er forutsetningen for alle produktive samfunn. Grensene skal gjenreises. Muren skal bygges. Det er verdt å merke seg at hele regjeringen står bak dette programmet. Muren vil bli bygget.

Our strategy advances four vital national interests. First, we must protect the American people, the homeland, and our great American way of life. This strategy recognizes that we cannot secure our nation if we do not secure our borders. So for the first time ever, American strategy now includes a serious plan to defend our homeland. It calls for the construction of a wall on our southern border; ending chain migration and the horrible visa and lottery programs; closing loopholes that undermine enforcement; and strongly supporting our Border Patrol agents, ICE officers, and Homeland Security personnel. (Applause.)

Trump sa at ett av formålene er å holde radikal islamisme ute:

In addition, our strategy calls for us to confront, discredit, and defeat radical Islamic terrorism and ideology and to prevent it from spreading into the United States. And we will develop new ways to counter those who use new domains, such as cyber and social media, to attack our nation or threaten our society.

Trump har nå den største skattereformen i nyere tid i sikte. Når den er vedtatt, før jul, er neste skritt et omfattende infrastrukturprogram. USA vil også bli selvforsynt med energi, noe oljenasjonen Norge bør merke seg.

The strategy proposes a complete rebuilding of American infrastructure — our roads, bridges, airports, waterways, and communications infrastructure. And it embraces a future of American energy dominance and self-sufficiency.

Trump sier de forløsende ord: Vi kommer ikke til å be om unnskyldning for våre verdier. Det var dét Obama gjorde.

America will lead again. We do not seek to impose our way of life on anyone, but we will champion the values without apology. We want strong alliances and partnerships based on cooperation and reciprocity. We will make new partnerships with those who share our goals, and make common interests into a common cause. We will not allow inflexible ideology to become an obsolete and obstacle to peace.

Trump vil gjenreise nasjonalstaten. I Amerikas tilfelle er det noe spesielt. Men europeere bør lytte. Dette er kanskje deres siste sjanse.

— a vision of strong, sovereign, and independent nations that respect their citizens and respect their neighbors; nations that thrive in commerce and cooperation, rooted in their histories and branching out toward their destinies.

Sluttordene:

With this strategy, we are calling for a great reawakening of America, a resurgence of confidence, and a rebirth of patriotism, prosperity, and pride.

Patriotisme, velstand og stolthet.

Er det noen vesteuropeiske ledere som tør å se sammenhengen mellom disse ordene?

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» her.