Spørsmålet om koranbrenning bør være lovlig eller ikke, har blitt et brennbart tema i Danmark og Sverige etter flere episoder med koranbrenninger i de to landene i juni og juli.

Også i Norge går diskusjonen, og Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund tok i går til orde for å endre Norges lovverk for å forby koranbrenning i gitte situasjoner, skriver Vårt Land.

Avisen har spurt fem kristenledere i Norge om hva de mener burde gjøres med koranbrenningene.

De fem er preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit, biskop i Oslo katolske bispedømme Bernt Eidsvig, leder av Pinsebevegelsen i Norge Øystein Gjerme, kommunikasjonssjef i Misjonssambandet Espen Ottosen, og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Ingrid Rosendorf Joys.

Preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit sier ja til å moralsk fordømme koranbrenning, men nei til å ta opp den juridiske diskusjonen.

– Koranbrenning er en ondskapsfull handling sett fra et moralsk perspektiv, som både rammer en gruppe som har dette som hellig skrift, og som er med å forsterke spenninger i samfunnet. Demokratiet er under press, og da er det viktig å passe på at vi ikke svekker det. Et forbud vil sende et feil signal, sier Tveit.

Biskop i Den katolske kirke i Oslo Bernt Eidsvig mener Norge bør følge Danmarks mulige lovendring, om det er det som er mest tjenlig for å «forhindre skade».

– Sånn som dette har utviklet seg, må noe gjøres, sier han.

Leder av informasjonsavdelingen i Misjonssambandet Espen Ottosen mener imidlertid noe annet.

– Jeg tror det blir veldig komplisert og kanskje uholdbart for politiet å skulle skille mellom akseptabel religionskritikk og hatefulle ytringer. Jeg er generelt noe skeptisk til den stadig økte vektleggingen på hatefulle ytringer som noe straffbart. Jeg frykter at det blir smak og behag som delvis vil styre hva som er lov og ikke lov, sier han.

Ervin Kohn vil forby koranbrenning: – Sian driver med hatefulle ytringer

Øystein Gjerme, leder av Pinsebevegelsen i Norge, mener også at Norge ikke bør gi etter for press.

«Det er forståelig at politikerne ønsker tiltak for å begrense skadeomfanget av slik provoserende adferd. Jeg er sikker på at hensyn til ytringsfriheten holdes høyt i slike vurderinger. Samtidig er det viktig å ikke gi etter for trusler og press. Tidspunktet for en endring er ikke likegyldig. Det er dramatisk å endre lover, og det kan vise seg å være vanskelig å justere dette i fremtiden om man gjør slike endringer», skriver Gjerme i en e-post til Vårt Land.

Gjerme skriver at Pinsebevegelsen i Norge fordømmer koranbrenning på det sterkeste, uavhengig av motivasjon.

«Det er lavmål og bidrar ikke med noe godt», skriver han.

Likevel er også Gjerme skeptisk til om et forbud er veien å gå.

Generalsekretær i paraplyorganisasjonen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, medlem i Den katolske kirke, Ingrid Rosendorf Joys, mener det er konteksten rundt som avgjør om koranbrenning er en hatefull ytring eller ikke.

– Jeg tenker det er stor forskjell på brenning av Koranen i en religionskritisk sammenheng kontra hvis man oppsøker et gudshus hvor man brenner Koranen for å provosere familier som kommer med barna sine til moskeen. Da er man ganske nær en hatefull ytring som rammer menneskene som minoritet, og ikke religionen, mener hun.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.