Ap-politiker og Stortingspresident Masud Gharahkhani, er valgt til å lede komiteen.

– Han er stortingspresident og nummer to etter Kongen i Norge. At han leder den komiteen er flott, sier Marit Arnstad (Sp).

Det er Kjersti Toppe som er regjeringens ansvarlige statsråd for markeringen og alle arrangementene i forkant.

– Nasjonalkomiteen for nasjonaljubileet er klar. Representasjonen er bred. Alle medlemmene er viktige på sine felt, sier Kjersti Toppe til Vårt Land.

Her er noen av de mest kjente i den nasjonale komiteen for kristningsjubileet:

  • Stortingspresident Masud Gharahkhani. Ap-politikeren er muslim og kom til Norge fra Iran som barn.
  • Sametingspresident Silje Karine Muotka. Ble rikskjendis under Fosen-demonstrasjonene.
  • Styreleder Gunnar Bovim ved Museene Arven, som favner Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
  • Den norske kirkes preses, Olav Fykse Tveit.
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, som selv er katolikk.
  • Kommunenes Sentralforbunds styreleder, Gunn Marit Helgesen – mangeårig Høyre-politiker.
  • Universitets- og høgskolerådets styreleder, Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder.
  • Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, eksleder i Rød Valgallianse (nå Rødt).
  • Styreleder Magrete Bjørge Katanasho i Landsrådet for norske barn- og ungdomsorganisasjoner.
  • Arkeolog og ekspert på middelalderkirker i stein, Øystein Ekroll, fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Alle er valgt ut fra det embetet de har, noe som betyr at hvis landet får en annen stortingspresident, så vil vedkommende overta ledelsen.

Barne- og familieminister Toppe har ansvaret for tros- og livssynspolitikken i Støre-regjeringen. Hun mener det er viktig at alle trossamfunn kan delta i jubileet.

– Det ville blitt mer spesielt om Den norske kirke ikke var representert. At STL også er representert, gjør at vi får med hele kristenheten og at også alle andre tro og livssynssamfunn blir representert, påpeker Toppe.


Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.