Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, er ikke nådig i sin kritikk av Sian, som hun mener er en hatefull organisasjon.

«Å brenne muslimenes helligste bok, særlig når det skjer foran barnefamilier på vei til moskéen, sitt hjem utenfor hjemmet, er en heslig handling. Sians mål er å opptre så krenkende at de utløser aggressive motreaksjoner fra motdemonstranter. Det har de, uheldigvis, oppnådd ved enkelte anledninger», skriver Joys i Vårt Land.

Generalsekretæren mener Sian «skaper kvalme og uhygge i lokalmiljøet, provoserer hele Norge, og endog får medieomtale i andre land».

Joys mener dermed at koranbrenning bør forbys og at Sian må kanselleres. Hun ser imidlertid problemer med begge deler.

«Begynner å man å begrense ytringsfriheten til aksjonister som Sian kan man åpne døren for å innskrenke andre ytringer som flertallet anser som krenkende. Det kan meget vel ende opp med å bli religiøse ytringer, enten islamske eller andre», skriver hun og legger til:

«Muslimsk Dialognettverk (MDN, en paraplyorganisasjon for Norges største moskéer) har valgt denne strategien under parolen: La hatet stå alene. Det har vært krevende. For mange av deres medlemmer er det naturlig nok vanskelig å forstå hvorfor Sian får lov til å holde på slik de gjør, og hvorfor de heller ikke skal reagere mot denne krenkelsen.»

Ervin Kohn vil forby koranbrenning: – Sian driver med hatefulle ytringer

Joys roser så muslimske organisasjoner i Norge, som hun mener har sørget for at vi slipper det samme trusselbildet etter koranbrenninger slik Sverige og Danmark opplever.

«Sammenlignet med situasjonen i våre naboland er temperaturen adskillig lavere i Norge. Da en SMS tidlig i august gikk ut til norske, danske og svenske telefoner med oppfordring om å hevne krenkelsene av Profeten Muhammed, så ikke PST noe behov for å justere trusselnivået her hjemme. De muslimske lederne har ikke forventet noe anerkjennelse av dette arbeidet, og frem til nå har de heller ikke fått det. De har simpelthen gjort det de mener er rett. Flere har attpåtil innsett at muslimske lederes tilbakeholdenhet og arbeid for å dempe gemyttene er en vesentlig del av grunnen til at det er slik», skriver Joys.

Hun mener til slutt at den beste måten man møter Sian på, er å kansellere dem.

«Neste skritt bør være å slutte med å premiere Sians innsats for å spre konflikt og splittelse ved å gi dem offentlig oppmerksomhet. Det gjør vi best ved å følge MDNs oppfordring om å la hatet stå mutters alene.»

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.