Et av de store spørsmål for vår tid vil være: Hvordan er det mulig at en stolt liberal tradisjon som USA bygget på, kan lede til fascisme? Det kan sammenlignes med at Europas mest utdannede, kultiverte nasjon fødte nasjonalsosialismen. Det er ikke brutaliteten vi tenker på, men det verdimessige kvantespranget.

For Tysklands del er forklaringen på bruddet 1. verdenskrig.

Hva er forklaringen på USAs forfall? Det er mer komplisert. Managed decline er ett element. Eliten ble rik på å avvikle den industrielle basen til USA. Landet hadde ikke stål til å bygge stridsvogner da Trump kom inn. Slik er det på mange områder: solceller, elbil-batterier, farmasøytindustrien – USA la sin skjebne i Kinas hender.

Den andre faktoren er en hybrid-marxisme som låner elementer fra rasisme, og polariserer og splitter i rettferdighetenes navn. Identitetspolitikk fyrer opp under offermentalitet og krenkelseshysteri, og bak står de gamle mennene og smiler i skjegget.

Woke.hysteriet begynte for alvor under finanskrisen i 2008. Det var klassekamp under et annet navn, sier Tucker Carlson.

For at Diversity, Equity, Inclusion (DEI) og Equity, Social, Governance, (ESG) skulle bli rettesnor og politikk for store korporasjoner måtte noen ville det. Noen med stor makt.

At monopolkapitalisme og marxisme skulle gå hånd i hånd er en historisk anomali (noe som ikke hører sammen, noe unormalt), men det er hva vi ser: Sosialismen er for de rike. De lavere klasser opplever en brutal kapitalisme, sier Victor Davis Hansen.

Legeringen av umulige størrelser forvirrer den tradisjonelle venstresiden, særlig den som er langt unna USA. De som i sin ungdom leste Paul A Baran og Paul M Sweezys bok om monopolkapitalen er i dag på parti med globale titaner som samarbeider tett med amerikansk etterretning og Kina.

Sosiale medier ga en mulighet for psykologiske krigføring mot egen befolkning som CIA, Pentagon, og Silicon Valley grep med begge hender. De skulle ikke ha noen ny Trump. Velgerne skulle lære hvem som bestemmer.

Derfor er rettssakene mot deltakerne 6. januar lærestykker. Det er kulminasjonen på en eskalering i maktkampen mellom det patriotiske Amerika og den dype staten.

For at denne maktovertakelsen skulle være mulig måtte pressen skifte side og ta maktens parti.

Det har også hovedstrømsmediene i Norden og Europa generelt, gjort. Men som ved alle revolusjoner – trykk skaper mottrykk – og antall frie medier har eksplodert i USA.

Regimemediene forsvarer og rettferdiggjør alt den dype staten gjør. Selv når den feller dommer som like gjerne kunne være hentet fra Putins Russland.

Torsdag kom meldingen om at leder av Oathkeepers, Stuart Rhodes, er dømt til 18 års fengsel av en dommer i Washington, Amit Mehta. Rhodes ble dømt for «seditious conspiracy», en tiltale som stammer fra Borgerkrigen og i nyere tid kun er brukt mot Al Qaida og IS-medlemmer. Påtalemyndigheten forsøkte å få den godtatt i 2010, men justisdepartementet avslo.

Men nå er justisminister Merrick Garland og hans byråkrater heller pådrivere for at demonstrantene 6. januar, skal dømmes som terrorister, og det var det som skjedde med Rhodes.

Kelly Meggs, leder av Oathkeepers i Florida, ble dømt til 12 år for «seditious conspiracy».

Rhodes var ikke inne i Capitol Hill, han var ubevæpnet, angrep ingen, forøvet intet skadeverk. Likevel har han «ført krig» mot USA, ifølge dommen. Han har begått tankeforbrytekser. Det er det Joe Bidens regime nå vil dømme som terrorisme.

Det er logisk. Justisdepartementet kalte foreldre som protesterte mot seksualisering av barna på skolen, for «domestic terrorists».

Biden-regimet gir også penger til en rekke organisasjoner som skal jakte på hatforbrytelser, blant annet antisemittisme.

Men Biden-regimet lener seg tungt på organisasjoner som er anti-semittiske.

Demokratene har weaponized tanker og ideer og bestemmer hva som er hva, et typisk trekk ved et totalitært regime.

Denne tankegangen har nedslag også i Norge. Jonas Bals var rådgiver for Jonas Gahr Støre en periode, i tiden da Støre skrev «I bevegelse». Han har tidligere gjort seg bemerket ved å ønske seg mer klassehat.

Bals kjøper uten reservasjoner tankegangen om at når Elon Musk kaller Soros en ond mann ute etter å ødelegge sivilisasjonen, så er han antisemitt.

Da jeg var tilhørte venstresiden på 60-70-80-tallet, kaltes slik tankegang for reduksjonisme: Det kan også kalles Mor Lille-logikk. Siden Soros er jøde er all kritikk av ham antisemittisme. Et annet ord for dette er filosmittisme. Jøder kan ikke gjøre feil.

Vi tviler sterkt på om dette er synspunktet til Jonas Bals. Men det er der han havner.

Men Bals er bare ytterpunktet av en tankegang om Musk som norske medier har sunget på i lang tid. Så fort Musk kjøpte Twitter begynte kjøret.

Da gikk alarmen på venstresiden. De har ikke bare gitt opp å forsvare ytringsfriheten. De bekjemper den aktivt.

Det er et viktig grenseskille, på vei mot fascisme.

Snorre Valen har vært på dette sporet i mange år. Han suger næring av disse parallellene og siden historien er ved å gjenta seg kan han og SV’ere forsvare stadig mer repressive tiltak. Man vil jo ikke ha noen gjentakelse, det heter jo Aldri mer!

Nok et skritt på vei mot fascismen.

Disse venstreorienterte som norske medier er fulle av, vil aldri finne på å  fordømme det som skjer i USA med ytringsfriheten, politiske dommer, oppsigelser, kjeppjaging av politiske motstandere fra campus.

Nok en merkestein på veien mot fascisme.

Og hvordan er det mulig å stemme for våpen til Ukraina uten å se på hvem man er på parti med?

Vi kan minne om en standard vi hadde på venstresiden på 60-tallet: Den som vil snakke om undertrykkelsen i Russland, må være villig til å snakke om undertrykkelsen i dagens USA.

 

 

 

Julie Kelly er knusende i sin dom:

NTB og norske medier gjør konsekvent som fascistene i Washington vil: Logrer for dem, kaller konsekvent deres motstandere for høyreekstreme. Det faller dem ikke inn å stille ett eneste spørsmål ved en dom på 18 års fengsel for noe som skjedde som du ikke en gang overvar.

Den amerikanske høyreekstremisten Stewart Rhodes er dømt til 18 års fengsel for kongresstormingenID: 18205101

Stewart Rhodes, grunnlegger av den høyreekstreme gruppa Oath Keepers, er dømt til 18 års fengsel for å ha oppildnet folk til å gjøre opprør under stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Rhodes’ dom er den første av sitt slag. Han er dømt for å ha stått bak et flere uker langt komplott som endte med at Oath Keepers gikk i front under stormingen. Målet var å hindre at valget av Joe Biden som USAs president ble godkjent.

Straffen er den lengste som hittil gitt etter angrepet. Den er likevel mildere enn det amerikanske justisdepartementet ønsket. De ville at han skulle dømmes til 25 års fengsel, og mener han fortsatt utgjør en trussel mot landet.

Dommer Amit Mehta var enig i å gi ham straffetillegg for terrorhandlinger, noe som i seg selv setter en ny presedens i rettsoppgjøret etter stormingen der fem personer døde. Justisdepartementet har ønsket å etablere at angrepet ikke var en spontan hendelse, men en aksjon som ble planlagt i flere uker i forkant. Blant annet skal Oath Keepers ha hatt team på plass i Virginia som kunne frakte våpen inn til Washington D.C. ved behov.

Selv mener Rhodes at han er politisk fange, og at hans eneste forbrytelse er motstand mot dem han mener ødelegger landet. Han påpeker at han selv aldri var inne i kongressbygningen, og hevder at han aldri oppfordret andre til å gjøre det.

En annen leder i Oath Keepers, Kelly Meggs, ventes å motta sin dom senere torsdag.

Her sneier NTB vaktsjef innom at dommen setter presedens. I et hvilket som helst annet land ville 18 år for en ikke-handling ha utløst spørsmål og utropstegn. «Våpen i Virginia». De etterlot våpnene på hotellene i Virginia – hvor de er lovlige – for ikke å havne i trøbbel. Her blir man dømt for noe som kunne ha skjedd, og som politiinformantene forsøkte fremprovosere. Men Oathkeepers bet ikke på.

Dette er metoder Stalin ville kjent igjen. Plasser informanter og pisk opp stemningen. Rhodes blir dømt for meldinger som informantene sendte.

Her knuser man mennesker med rettsapparatet og ingen i pressen, ingen politiker. Intet Amnesty, protesterer. De vil beskytte Guantanamo, men høyreekstreme har ikke krav på rettssikkerhet.

But Stewart Rhodes and the Oath Keepers are not a “threat” to the country or a “peril” to the “fabric of our democracy,” whatever that dramatic nonsense means. They are not “dangerous”—they are powerless, bankrupt, broken, isolated, and ruined for life. They traveled to the nation’s capital to protest an election that by every measure was rigged to favor Joe Biden.

Men Stewart Rhodes and the Oath Keepers er ikke en «trussel» mot landet eller en «fare» for «stoffet til demokratiet vårt», uansett hva det dramatiske tullet betyr. De er ikke «farlige» – de er maktesløse, konkurs, ødelagte, isolerte og ødelagt for livet. De reiste til nasjonens hovedstad for å protestere mot et valg som på alle måter ble rigget for å favorisere Joe Biden.

De som står for dette justismordet som foreløpig omfatter 1.000 mennesker, men nye 1.000 står for tur, skal vi tro statsadvokat Matthew Graves, er det man i Nazi-Tyskland kalte «vollstrecker», fullbyrdere. De som bka dommerkappe og klubbe er skarprettere,

No, the real threat are people like Matthew Graves and Amit Mehta—arrogant, unaccountable apparatchiks of a bloodthirsty regime hellbent on crushing political dissent in America. Wrongthink punished, federal law bastardized, evidence manufactured from harmless group chats, presumption of innocence flipped on its head, due process denied, the Bill of Rights buried under a mountain of political revenge.

Nei, den virkelige trusselen er folk som Matthew Graves og Amit Mehta – arrogante, uansvarlige apparater fra et blodtørstig regime som er ivrig på å knuse politisk dissens i Amerika. Feiltenkning straffet, føderal lov bastardisert, bevis fremstilt fra ufarlige gruppechatter, antagelsen om uskyld snudd på hodet, rettferdig prosess nektet, Bill of Rights begravd under et berg av politisk hevn.

Et kjennetegn på fascismen er den totale mangel på medfølelse og barmhjertighet.

Neither man, nor anyone connected with this inhumane prosecution, has shown an ounce of compassion for the defendants or their families. To the contrary, the government goose steppers responsible for systematically destroying the lives of Americans who dared to protest Joe Biden’s election appear sickeningly gratified by the exercise—as all good Marxists are.

Ingen av hovedpersonene, eller noen som er knyttet til denne umenneskelige rettsforfølgelsen, har vist en unse av medfølelse for de tiltalte eller deres familier. Tvert imot, regjeringens hanemarsjapparatsjiker som er ansvarlige for systematisk å ødelegge livene til amerikanere som våget å protestere mot Joe Bidens valg, virker sykelig fornøyd med øvelsen – som alle gode marxister er.

 

 

Regime Apparatchiks and Sadists Inflict Their Punishments

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.