Med ett unntak – Bønnelistas åttendekandidat i Bjørgvin – har ikke de tre kirkepolitiske listene som stiller til årets kirkevalg nominert noen kandidater med innvandrerbakgrunn fra land utenfor Europa.

Årsaken skal være at ikke-europeiske innvandrere ikke er aktive nok i kirken, skriver Vårt Land.

– Listene gjenspeiler hvem som er engasjerte i kirka, og det er en kjensgjerning at få med innvandrerbakgrunn er aktive i Den norske kirke, sier Jo Hedberg, som er leder for Bønnelista.

Gard Sandaker-Nielsen er leder for Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd, og vil ha mer mangfoldig representasjon. Men han innser også realitetene.

– Jeg vet også at nominasjonskomiteene i Åpen folkekirke har vært opptatt av dette, men at det ikke har vært lett å få personer med annen etnisk bakgrunn til å stille til valg. Det er heller ikke en ny utfordring for Den norske kirke, og noe som har stått på dagsordenen i kirka lenge, sier han.

Kapellan i Skårer menighet: – Hvorfor er Kirkemøtet fortsatt så blendahvitt?

Sandaker-Nielsen svarer bekreftende på at listene har et ansvar for å rekruttere kandidater med annen landbakgrunn enn Norge, men sier at sammensetningen i stor grad speiler medlemsmassen i Den norske kirke.

– Her må det jobbes grunnleggende og langsiktig på mange fronter for at kirka skal bli et mer mangfoldig fellesskap, mener han.

I Oslo bispedømme har man jobbet med bevisstgjøring rundt såkalt mikroaggresjon, et begrep som omhandler handlinger og utsagn som indirekte eller utilsiktet oppfattes nedvurderende overfor en gruppe.

– Det bare et eksempel på hvordan vi kan jobbe for at kirka skal være et trygt rom for mennesker med en annen bakgrunn eller hudfarge, avslutter Sandaker-Nielsen.

 

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.