Pierre Brochand er forhenværende direktør for den franske etterretningstjenesten – Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Han har tidligere advart om at hvis ikke Frankrike legger immigrasjonspolitikken fullstendig om, blir landet fattig og risikerer borgerkrig. 

– Vi må slutte å si at Frankrike alltid har vært et innvandringsland. Det er feil. Vi har hatt tre bølger og det startet i 1850.

Eurokristne assimilerte seg

Den første bølgen av innvandrere til Frankrike besto av diskrete, hardtarbeidende og takknemlige eurokristne mennesker som assimilerte seg. 

– En uovertruffen modell for vellykket fusjon.

Ukalibrert innvandring

Annen bølge startet på 70-tallet og er hverken kalibrert etter sysselsetting eller politikk, kun individuelle rettigheter underlagt nasjonale eller internasjonale domstoler. 

– Vi opplever en frittløpende strøm og det overvelder oss. Det kulturelle gapet mellom oss og nykommerne har ingen motsvarighet i vår historie. De kommer alle fra den tredje verden, fra forfeilede samfunn hvor respektløshet, vold og korrupsjon hersker. Flertallet er muslimer. Dette gjenoppliver en religiøs uenighet som vi trodde vi var ferdig med.

Muslimer økt 25 ganger

Den tredje bølgen ble utløst av den arabiske vår og har bragt Frankrike 25 ganger det antallet muslimer de hadde på 1960-tallet. 

– Islam er en total, stolt, krigersk, offensiv, militant sivilisasjon som har hatt en dårlig opplevelse av å bli ydmyket av Vesten i to århundrer. Globaliseringen har gitt dem en mulighet – og nu er vulkanen våknet. 

– Frankrike risikerer borgerkrig

«Rettsstaten» tjener kun individuelle rettigheter

– Mitterrand snakket om en «terskel for toleranse»; Macron introduserte ordet «diaspora». For meg er det viktigste å ta tilbake kontrollen over våre juridiske virkemidler. Vi er bundet av det som feilaktig kalles rettsstaten og som kun tjener individuelle rettigheter implementert av de høyeste domstoler som faktisk dømmer de folkevalgte til impotens. Ukontrollert innvandring er underlagt overnasjonal lovgivning og dommere. 

– For meg er det Staten som skal fikse gjerdene, bestemme hvem som kan gå inn. Dommerne forhindrer det, sier Brochand til tidsskriftet FDS

Bruker storslegga

I radioprogrammet «Face à l’immigration» på den regimevennlige, venstreorienterte og immigrasjonsvennlige radiostasjonen France Culture hvor den frittalende filosofen og forfatteren Alain Finkielkraut er programleder, har Brochand brukt slegga på fransk innvandringspolitikk, denne gang i samtale med direktøren for det franske kontor for immigrasjon og integrering (OFII), Didier Leschi. 

https://twitter.com/BonSens94275815/status/1645451459025068033?s=20

I 2022 ble det innvilget 320.000 oppholdstillatelser. I tillegg til dem nyder 156.000 asylsøkere og 400.000 illegale innvandrere godt av gratis medisinsk behandling. Ovenpå det igjen har Frankrike hundretusener som ennu ikke har meldt seg på programmet for gratis medisinsk hjelp for migranter. 

Fem års ulovlig opphold gir premie

Leschi kommenterte at ulovlige innvandrere vanligvis gis oppholdstillatelse etter fem års ulovlig opphold. Dette bidrar til bølgen av illegale innvandrere som oversvømmer Europa.

Brochand karakteriserte innvandringen Frankrike har opplevd de siste femti årene som «gjennomlevd», men ikke valgt, «massiv», «økende», «konsentrert i isolerte klynger», «skaper sneballeffekt», «uten historisk fortilfelle» og «ikke drevet av politiske beslutninger eller økonomiske aktører, men av jurister og dommere». 

Konfliktfylt og irreversibel

I tillegg er innvandringen «kulturelt fjern ettersom den kommer fra det vi pleide å kalle den tredje verden», «konfliktfylt», «økonomisk dysfunksjonell», «ødeleggende for offentlig økonomi», «upopulær ifølge meningsmålinger» og «stort sett irreversibel».

Brochand hevder at massiv innvandring av lavt kvalifiserte mennesker fra mislykkede stater har trukket Frankrike ned, gjort landet fattigere og forårsaket en kraftig forringelse av kvaliteten på offentlige tjenester:

Hva skjedde?

– For femti år siden hadde vi de beste offentlige tjenestene i verden. Vi var stolt over det og hele verden misunnet oss. Idag blir de utskjelt av alle og vi klager på dem. Så hva skjedde i mellomtiden?

– 35-timers arbeidsuke kan ikke ignoreres, den spilte en rolle. Men hvert år tar vi imot 450.000 mennesker som ikke har bidratt til å bygge opp infrastrukturen de vil dra nytte av fra dag én. Vi har tatt inn 2,6 millioner mennesker de siste fem årene. Forventer du at disse forbrukerne som knappest bidrar, ikke legger et uutholdelig press på offentlige tjenester?»

En million millioner euro ut av Frankrike

Innvandring fører ifølge Brochard, til lavere lønnsnivå for lavere kvalifisere arbeidskraft. De eneste som drar fordel av dette er migranter som får inntektene mangedoblet i forhold til hjemlandet. Arbeidsgiverne tjener på å betale mindre og opprinnelseslandene er glad for pengene migrantene sender hjem – noe som betyr at penger strømmer ut av vertslandet. 

Brochard anslår at denne strømmen av penger ut av Frankrike beløper seg til forbløffende en billion euro – en million millioner euro – siden 1970-tallet.

En tredjedel av befolkningen er innvandrere

Det har aldri vært så mange innvandrere i Frankrike som idag. Ifølge en fersk artikkel i Le Figaro basert på det franske statistikkbyrået INSEE, utgjør syv millioner førstegenerasjonsinnvandrere 10,3 prosent av Frankrikes befolkning, opp fra 7,4 prosent på slutten av 1980-tallet og 6,5 prosent i 1968. Annengenerasjonsinnvandrere utgjør ytterligere 10,9 prosent og tredjegenerasjonsinnvandrere 10,2 prosent. 

Tilsammen utgjør innvandrere omtrent en tredjedel av Frankrikes befolkning. Omtrent halvparten av førstegenerasjonsinnvandrere er av afrikansk opprinnelse.  

Nord-Afrika og sub-Sahara

OFIIs direktør Didier Leschi forklarte at immigrasjonen skiftet karakter på 1980-tallet:

– En stadig økende andel migranter kom fra syd, først nordafrikanere og spesielt de siste årene fra sub-Sahara. (…) I 1964 kom to tredjedeler av innvandrerne fra europeiske land, idag er det sunket til en tredjedel.

Vrangforestilling å tro på endring

Erkebiskop Éric de Moulins-Beaufort kritiserte tilsynelatende Pierre Brochand da han 9. april på TV-kanalen KTO insisterte på at vi må ta imot migrantene og forberede oss på å leve i et annerledes samfunn: 

– De som virkelig har vrangforestillinger om immigrasjonen er de som prøver å få oss til å tro at den kan stoppes.

Livskvaliteten vil kollapse

Brochand mener på sin side at hvis vi ikke gjør noe eller hvis vi gjør lite, vil vi enten gå mot en implosjon av den sosiale tillit i Frankrike, det vil si et samfunn der livskvaliteten vil kollapse og hvor det blir mindre og mindre behagelig å leve. Eller et samfunn der suksessive konfrontasjoner gjør landet ulevelig:

– Når jeg sier dette tenker jeg på mine barn, mine fremtidige barnebarn og den fremtid som er forbeholdt dem, især når vippepunktet er passert og innvandrerbefolkningen med muslimsk religion blir større enn den franske.

Reaksjonen kan kun være ekstrem

Brochand sa at førti prosent av barn mellom null og fire år har innvandrerbakgrunn:

– Vi har allerede nådd punkt hvor reaksjonen kun kan være ekstrem.

Reaksjonen kan som Brochand ser det, være å dividere den lovlige innvandringen på ti, dividere adgangen til statsborgerskap på ti, dividere visum for statsborgere fra høyrisikoland på ti, annullere alt som gjør Frankrike sosialt attraktivt og avskaffe all belønning for juks – som å legalisere illegale innvandrere og gi dem tilgang til gratis legehjelp. I tillegg må Frankrike redusere størrelsen på diasporaene ved ikke å fornye oppholdstillatelser og føre en målrettet politikk for å øke den etnisk franske befolkning.

Folket må ta tilbake kontrollen

– For å få til dette må folket gjennom politikerne på forskjellige måter ta tilbake kontrollen over de uunnværlige juridiske instrumenter som nu er i hendene på dommere – dommerne som dømmer de folkevalgte til impotens.

– Vi må i tillegg ignorere den skremmende diskursen som påtvinges oss, spesielt anklagene om rasisme og fascisme, som er ren moralsk utpresning og som gjenspeiler en spesifikk ideologi.

– Det urovekkende er at den franske politiske klasse ikke har mot til å gjøre dette, så inntil videre ser det ikke ut til å være håp om friskmelding av Europas innvandringssyke mann, sier Brochand.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

Kjøp Ruud Koopmans’ Islams forfalne hus!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

Document bringer nyheter andre fortier. Støtt oss!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.