De nye innvandrernes holdninger ble denne uken demonstrert i Denver Colorado. Det er den samme type atferd vi har sett de siste tre årene fra ulovlige innvandrere, men denne gangen var det skriftlig, og kravene er mildt sagt forbløffende.

Innsettelsen av John F. Kennedy som USAs 35. president ble holdt fredag 20. januar 1961. I talen oppfordret president Kennedy de amerikanske innbyggerne til spørre hva de kunne gjøre for landet sitt:

– Kjære landsmenn, spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg, men heller hva du kan gjøre for ditt land.

President Kennedy talte også til resten av verden og sa:

– Medborgere over hele verden: Spør ikke hva Amerika kan gjøre for dere, men hva vi sammen kan gjøre for menneskets frihet.

National Archives skriver at Kennedy ønsket at talen skulle være kort og klar, uten partipolitisk retorikk og med fokus på utenrikspolitikk.

Presidenten oppfordret nasjonen til å bekjempe tyranni, fattigdom, sykdom og krig og oppmuntret amerikanske borgere til å delta i offentlig tjeneste.

De fleste innvandrere til USA både før og siden Kennedys tale har levd etter presidentens ord. De som kom til det forjettede landet for mange år siden spurte hva de kunne gjøre for Amerika, ikke hva Amerika kunne gjøre for dem.

I de siste tiårene har vi imidlertid sett et skifte der visse folkegrupper tar seg til rette, forlanger særbehandling og krever at majoritetsbefolkningen skal rette seg etter deres verdier, normer og tradisjoner.

Denne trenden har forsterket seg etter at Joe Biden inntok Det hvite hus og inviterte hele verden til å søke lykken i Amerika. Siden har amerikanere vært vitne til millioner av kravstore illegale som forlanger goder og behandling bare et mindretall av befolkningen har tilgang til, og som til syvende og sist er finansiert av hardtarbeidende skattebetalere.

Da er det ikke rart at et flertall av amerikanerne sier at de tror folk som prøver å emigrere til USA i dag har dårligere karaktertrekk enn de som kom for 50 år siden. Det viser en ny undersøkelse for Axios utført av The Harris Poll.

Hele 62 % av amerikanske velgere som deltok i undersøkelsen mener at karakteregenskapene til folk som ønsker å emigrere til landet i dag er dårligere enn for femti år siden. Dette flertallet besto av 76 % republikanere, 53 % demokrater, og 60 % uavhengige.

Venstrevridde Axios som ikke bryr seg om befolkningens velvære, vinkler undersøkelsen på at amerikanernes holdninger til innvandring i dag er en romantisering av fortiden – en selvmotsigelse som historikere mener har røtter i myter og fantasier om landets innvandrerfortid.

Innvandrere kommer hit på grunn av politiske konflikter, klimaendringer og sofistikerte smuglernettverk skriver Axios, og hevder at undersøkelsen viser at dagens innvandrerfiendtlige holdninger er basert på misoppfatninger om at innvandrere begår kriminalitet og søker velferdsytelser, noe som i stor grad er usant.

Som liberale medier  i Norge, nekter Axios å lytte til folkets røst og som vi ser i undersøkelsen fra Harris Poll, så er illegal immigrasjon et tema som bekymrer amerikanere fra alle partier. I en undersøkelse for et par uker siden støttet halvparten av befolkningen massedeportasjoner, inkludert 42 prosent av Demokratene.

Axios hadde helt sikkert funnet feil ved en rapport fra Justisdepartementet i 2021 som avslørte at 64 % av de føderale arrestasjonene i 2018 involverte ikke-borgere, til tross for at de bare utgjorde 7 % av befolkningen på det tidspunktet.

Venstrevridde godhetsposører fornekter virkeligheten, fordi det er de som er medskyldige i den nye bølgen av innvandrere som krever at deres nye hjemland innordner seg deres krav, levemåte og tradisjoner. Når de møter motstand fra frustrerte innbyggere, roper de rasisme, fremmedfrykt og beskylder dem for høyreekstremisme.

De nye innvandrernes holdninger ble denne uken demonstrert i Denver Colorado. Det er den samme type atferd vi har sett de siste tre årene fra ulovlige innvandrere, men denne gangen var det skriftlig, og kravene er mildt sagt forbløffende.

(Merk det palestinske flagget som vaier i vinden.)

På grunn av Bidens åpne grense har Denver blitt overveldet av mer enn 40 000 migranter siden i fjor – flest per innbygger av alle kommuner i landet – til en kostnad på over 68 millioner dollar.

I forrige måned lanserte ordfører Mike Johnston det kontroversielle Asylum Seekers Program, som imøtekommer nye migranter som bor på steder finansiert av kommunen.

Ordføreren ba bystyret om å kutte 45,5 millioner dollar fra årsbudsjettet i 2024 for å bidra til å betale for programmet som ville kostet 90 millioner dollar.

Migrantene får støtte til husleie og mat i seks måneder, og gratis juridisk bistand i forbindelse med asylsøknaden mens de venter på å få godkjent arbeidstillatelsen sin under programmet.

Men i det siste rapporteres det at bistanden til migrantene skal reduseres fordi den tærer på byens budsjett.

Ifølge flere kilder nekter disse migrantene å flytte seg før de er garantert at byen innfrir de 13 kravene.

Vi ser for oss immigranter fra Norge som kom til Amerika i siste halvdel av 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet, som i maleriet «Utvandrere» av Nils Gustav Wentzel. Axios hadde beskyldt oss for å romantisere fortiden, men det har vi lov til.

Nordmenn vil aldri forlange at landet de flytter til skal bøye seg for dem, hverken da eller nå. Derfor sa Trump at han ønsket seg flere innvandrere fra steder som Norge. Og vanskelighetene dagens innvandrere møter blekner i forhold til de som kom hit for over 100 år siden.

Demokratene og resten av liberale Amerika høster nå hva de har sådd. Det vil bli mye, mye verre fremover.

13 krav fra illegale immigranter i Denver

 1. Migrantene skal få lage sin egen mat med ferske, kulturelt passende ingredienser som kommunen stiller til rådighet, i stedet for ferdiglagde måltider – ris, kylling, mel, olje, smør, tomater, løk osv. Folk skal heller ikke bli straffet for å ta med seg og spise mat utenfra.
 2. Tilgang til dusj skal være tilgjengelig uten tidsbegrensninger og kan benyttes når som helst – vi er ikke i militæret, vi er sivile.
 3. Helsepersonell skal jevnlig komme på besøk, og henvisninger og adgang til helsetjenester og spesialister vil bli gjort etter behov.
 4. Alle vil få den samme bostøtten som andre har fått tilbud om. De kan ikke kaste folk ut etter 30 dager uten at noe stabilt er etablert.
 5. Det må være en klar og rettferdig prosess før noen kastes ut av en eller annen grunn – inkludert muntlige, skriftlige og endelige advarsler.
 6. Alle som bor på asylsenter, skal få hjelp til å komme i arbeid, inkludert søknader om arbeidstillatelse for dem som kvalifiserer til det.
 7. Hver person og familier skal ha rett til gratis immigrasjons-advokat og konsultasjoner må arrangeres for å diskutere og videreføre sakene deres. Deretter skal kommunen gi løpende juridisk støtte i immigrasjonssaker, inkludert transport til relevante rettslige møter.
 8. Kommunen skal sørge for privatliv for familier og personer på asylsenteret.
 9. Verbale, fysiske eller psykiske overgrep vil ikke bli tillatt fra de ansatte, Vi skal ikke bli overvåket av politiet døgnet rundt – vi er ikke kriminelle og vil ikke bli behandlet som sådan.
 10. Byen skal sørge for transport for alle barna til og fra skolen til de er ferdige om tre uker.
 11. Ingen separasjon av familier, uavhengig av om familiemedlemmer har barn eller ikke. Leiren skal holdes samlet.
 12. Kommunen må så snart som mulig arrangere et møte med borgermesteren og de som er direkte involvert i driften av Newcomer-programmet for å diskutere ytterligere forbedringer og måter å støtte migrantene på.
 13. Kommunen må gi alle beboerne et dokument på engelsk og spansk som er undertegnet av en tjenestemann i kommunen, med alle disse kravene og et telefonnummer de kan ringe for å rapportere om mishandling.

Et glimt fra fortiden

En fotograf fra Milton i Nord-Dakota tok dette bildet av John og Marget Bakken og deres to barn, Tilda og Eddie, foran torvhuset deres i Milton i 1898.

Flere familier  foran et torvhus som ble bygget i 1884 på gården til Ole I. Gjevre, i Osnabrock Township, Cavalier County, Dakota Territory.

Elling Ohnstads torvhus i Fairdale, Nord-Dakota, 24. juni 1932. Ohnstad var født i Norge og kom til Amerika sammen med sin far og syv søsken i 1882, 12 år gammel.

Kilde: North Dakota State University Libraries, Fargo, North Dakota,

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.