Forvaltningsdomstolen i Stockholm slår i en kjennelse tirsdag morgen fast at forbudet mot brenning av koraner var et brudd på møte- og demonstrasjonsfriheten i Sverige. Kjennelsen kommer samme dag som Finland innlemmes i Nato, og kan føre til ytterligere problemer for den svenske søknaden om Nato-medlemskap.

– De möjligheter som finns att vägra tillstånd till en allmän sammankomst är mycket begränsade. Förvaltningsrätten anser inte att den hotbild som redovisats och som har legat till grund för Polismyndighetens beslut att neka tillstånden är tillräckligt konkret och kopplad till den aktuella sammankomsten. Polismyndigheten har därför inte haft tillräckligt stöd för sina beslut, säger lagman Eva-Lotta Hedin. (Expressen)

Kjennelsen vil utvilsomt bli et samtaletema i Brussel senere i dag, når Finland blir opptatt som det 31. landet i Nato.

Finland blir formelt tatt opp som det 31. medlemmet av forsvarsalliansen i en seremoni ved Nato-hovedkvarteret.

Arrangementet starter klokka 15 med en felles pressekonferanse med generalsekretær Jens Stoltenberg og Finlands president Sauli Niinistö. Deretter heises det finske flagget utenfor hovedkvarteret i 15.30-tiden.

Koranbrenninger er lov

Forvaltningsrettens kjennelse er klar.

Politiets beslutning om å nekte tillatelse til koranbrenning utenfor Tyrkias og Iraks ambassader i februar var derfor feil, er domstolens konklusjon.

To ganger på åtte dager i februar ga ikke politiet i Stockholm en slik tillatelse, etter dialog med sikkerhetspolitiet Säpo. Begrunnelsen deres var at koranbrenningen kunne føre til alvorlige trusler mot den nasjonale sikkerheten.

– Forvaltningsretten anser ikke at de omstendighetene som har ligget til grunn for politiets beslutning, er tilstrekkelige for å nekte tillatelse i de to aktuelle tilfellene. Politiets beslutning skal derfor oppheves, heter det i en pressemelding fra retten.

Tidligere i år fastslo en annen domstol at politiet gjorde feil i å stanse en demonstrasjon i Norrköping i april 2022. Den gangen ville den høyreekstreme provokatøren Rasmus Paludan brenne en koran.

Paludan sto bak en koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm i januar. Senere lovet han å brenne en koran utenfor Tyrkias ambassade i København hver fredag fram til Tyrkia godkjente Sveriges Nato-søknad. Det er ikke kjent om det var Paludan som ble nektet tillatelse til å brenne koranen i februar. (NTB)

At kjennelsen kommer nesten samtidig som nyheten om at fem islamister er arrestert, siktet for terrorplanlegging i Sverige, vil nok også bli lagt merke til internasjonalt.

Beslutet: Fel att polisen stoppade koranbränning (Expressen)

Les også:

 

PST griper inn i ytrings­frihets­debatten, mener Koran-brenning øker terrorfare

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.