PST griper inn i ytrings­frihets­debatten, mener Koran-brenning øker terrorfare

Under NRK Debatten, om tilrådeligheten av å tillate brenning av Koranen foran Tyrkias ambassade, sender PST ut melding om at koranbrenning generelt øker terrorfaren. PST griper dermed direkte inn i ytringsfrihetens grenser i Norge. De er på samme side som Islam Net.