Midt under Debatten i NRK om tilrådeligheten av å tillate brenning av Koranen foran den tyrkiske ambassaden i Halvdan Svartes gate i Oslo, sender PST ut en melding om at koranbrenning generelt øker terrorfaren. Dermed griper PST direkte inn i ytringsfrihetens grenser i Norge. De er på samme side som Islam Net.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kommer med en advarsel om at brenning av Koranen kan gjøre Norge mer aktuelt som mål for ekstreme islamister.

De viser ikke til en konkret trussel, skriver NRK.

Det var et meget umusikalsk innspill. PST kuppet debatten som handlet om hvorvidt Erdogan skulle kunne presse nordiske land til å innskrenke ytringsfriheten. Cecilie Hellestveit mente at Norge burde støtte Sverige, som tillater koranbrenning selv om det koster dem politisk i forhold til Tyrkia.

Hvis vi sier nei til koranbrenning, gir vi Erdogan seieren. Da har vi gått med på at Erdogan kan diktere grensene for ytringsfrihet i Norge, sa Hellestveit. Hun fikk langt på vei støtte av Anine Kierulf.

Oslo Politi har sagt nei til brenning utenfor ambassaden pga. den spente situasjonen. Men politiet vil ikke på generelt grunnlag si nei til koranbrenning.

Men det gjør PST, for PST viser ikke til noen konkret situasjon; de uttaler seg på generelt grunnlag.

Dermed har PST via en byråkratisk anbefaling gjeninnført blasfemiloven i Norge.

Under NRKs program Debatten tirsdag kveld opplyser PST at de ga trusselvurderingen de nå forteller om til politiet i Oslo allerede før politiet trakk denne tillatelsen.

– Hva et politidistrikt skal gjøre, blir deres vurdering og avgjørelse. Vår jobb er å fortelle og vise hvordan trusselvurderingen er. Den brede vurderingen tar de på en veldig god måte selv. I våre trusselvurderinger er det aldri slik at vi anbefaler direkte dersom et arrangement skal avlyses, gjennomføres eller flyttes. Det er deres beslutning, understreker assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

En betydelig del av establishment ønsker et slikt forbud – i gavnet, om ikke i navnet. Men PST vil gjøre det generelt.

Det er utrolig at PST med et pennestrøk kan endre ytringsfrihetens grenser midt i en vanskelig situasjon.

Cecilie Hellestveit sa noe annet også: Siden vi er i krig og tusenvis av mennesker dør, må vi bli mer bevisst på hvilke verdier vi står for og at de vil koste. Dét var nye toner.

Men PST valgte enkleste løsning: å anbefale forbud.

Dette er det samme PST som fikk en advarsel i mai 2022 om et mulig forestående terrorangrep i Skandinavia av E-tjenesten, men valgte ikke å gå videre med det til Oslo-politiet. Angrepet 25. juni kunne vært avverget. Det ble gjort feil på feil. Zaniar Matapour var inne til samtale i mai, men fikk gå, selv om han ble observert sammen med Arfan Bhatti.

Man kan si at PST velger å ofre ytringsfriheten for å gjøre arbeidet lettere. Men det er en illusjon, slik massakren 25. juni viser. Den bunnet i salafisters hat mot Pride, men det hatet vil ikke norske politikere snakke om.

Det er bemerkelsesverdig at Islam Net nå er en legitim debattdeltaker i NRK når tema er ytringsfrihet. Vebjørn Selbekk sa det: – For oss handler dette om ytringsfrihet, for de andre handler det om blasfemi. Vi har avskaffet blasfemiparagrafen. Men noen ønsker å strekke ut en hånd til muslimene og forby krenking. De tror det løser problemet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.