Jusprofessor Eivind Smith er tvilende til at Politidirektoratet tolker straffeloven korrekt når de gir politiet generell ordre om å gripe inn mot brenning av Koranen.

– Politiet må bygge på noen oppfatninger av hva som er forbudt etter straffeloven, spørsmålet er om de har rett. Og det føler jeg meg ikke overbevist om, sier Smith til Document.

Eivind Smith er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Det ble i går kjent at politidirektør Benedicte Bjørnland har gitt en såkalt operasjonsordre, en instruks til politiet i hele Norge, om hvordan situasjonen skal håndteres når demonstranter vil brenne koranen.

Ordren innebærer at politiet enten skal avverge koranbrenning eller stanse slik handling så raskt som mulig om den ikke kan avverges. Operasjonsordren ble utstedt fredag – dagen før SIANs demonstrasjon i Kristiansand.

Jusprofessoren sier han stusset over instruksen:

– Det at politiet griper inn og forbyr brenning av, i dette tilfellet, en Koran under en demonstrasjon kan meget vel forsvares utfra politiets oppgave med å holde ro og orden. De kan til og med forby demonstrasjoner tror jeg, hvis det er fare for opprettholdelsen av ro og orden. Men jeg stusset på instruksen, det skal jeg innrømme.

– Den er generell, den går ikke på situasjonen der og da?

– Nei, så at det i seg selv skulle være forbudt å brenne noe, som en personlig hevnakt eller noe sånt, det synes jeg høres sært ut. Jeg er ikke sikker på at det vil holde, at det vil stå seg som en riktig tolkning av den bestemmelsen. Jeg føler meg ikke overbevist om at det er en holdbar tolkning.

– Jeg forstår heller ikke riktig at det var en nødvendig instruks når det gjelder politiets ordenshåndhevelse, sier Smith.

– PST sier de frykter hevnangrep?

– Det bare underbygger en holdning i politiet om at de stanser brenning under bestemte situasjoner. Men en slik PST-vurdering kan ikke påvirke den individuelle ytringsfriheten, uavhengig av en opphisset situasjon på gata. Jeg kan ikke se at det har noen direkte kobling til tolkningen av straffeloven, sier jusprofessor Eivind Smith.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂