Riksadvokatembetet avviser at man har vurdert de rettslige sidene ved Politidirektoratets instruks om å hindre brenning av Koranen.

Politidirektoratet har «vært i dialog med Riksadvokatembetet» om operasjonsordren som ble sendt ut for en uke siden, sa politidirektør Benedicte Bjørnland til Filter Nyheter onsdag, og utdypet at «vi har fått en forståelse av at brenning av koranen i en kontekst hvor det samtidig ytres hatefullt, vil det kunne oppfattes som en handling som kan omfattes av straffelovens § 185.»

Dette er politidirektør Bjørnlands fulle svar på spørsmålet om Riksadvokaten hadde vært inne i den juridiske vurderingen av saken:

– Vi har vært i dialog med Riksadvokatembetet, uten at de kan gi noen fasit i forkant, men vi har fått en forståelse av at brenning av koranen i en kontekst hvor det samtidig ytres hatefullt, vil det kunne oppfattes som en handling som kan omfattes av straffelovens § 185. Men dette har meg bekjent ikke vært prøvd i rettsapparatet ennå.

Men etter henvendelse fra Document avviser Riksadvokaten at embetet har foretatt noen rettslig vurdering av saken:

«Riksadvokaten fikk en kortfattet orientering av politidirektoratet på telefon forrige uke om denne problemstillingen, men har ikke foretatt noen nærmere rettslig vurdering av saken.»

«Ny tolkning» av rasismeparagrafen

Onsdag ble det kjent at Politidirektoratet hadde sendt ut en instruks, en såkalt operasjonsordre, til samtlige politidistrikt om å avverge offentlig «skjending av Koranen», eventuelt gripe inn umiddelbart om noen lykkes med å sette fyr på boken. Ordren ble sendt ut fredag 15. november – dagen før SIANs tillyste demonstrasjon på Torvet i Kristiansand.

Bakgrunnen var en «ny tolkning» av slike ytringer opp mot straffelovens § 185, den såkalte rasismeparagrafen, og frykt for hevnangrep fra ekstreme islamister.

Den nye tolkningen innebærer at koranbrenning nå anses som en «hatefull ytring».

– Våre operasjonsordre er unntatt offentlighet, så jeg vil ikke gå inn på ordlyden. Men det handler om å gripe inn mot å brenne religiøse symboler i en setting hvor man fort kan gå over i å true, forhåne og fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor noen på grunn av deres religion eller livssyn, som er ordlyden i straffeloven, sa politidirektør Bjørnland til Filter Nyheter.

Hard kritikk

Denne nye tolkningen av rasismeparagrafen, og direktoratets tilhørende instruks, har møtt knallhard kritikk fra både jurister, kommentatorer og ytringsfrihetseksperter. Flere har ment at direktoratets ordre er lovstridig, at den innebærer forhåndssensur og er i strid med ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven.

Derfor var politidirektørens opplysning om at POD hadde vært i dialog med Riksadvokatembetet bemerkelsesverdig. Det er betydningsfullt at direktoratet foretar en nytolkning av loven i forståelse med Riksadvokaten, påtalemyndighetens øverste ledelse.

Men Riksadvokaten har altså ikke gått god for direktoratets omstridte nytolkning av straffeloven, embetet har ikke engang gjort en selvstendig rettslig vurdering.

Man har fått en «kortfattet orientering». På telefon.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂