Politiordren som forbød brenning av Koranen blir trukket tilbake og erstattet av en ny, sier politidirektør Benedicte Bjørnland tirsdag kveld.

Den forrige ordren kunne skape uklarheter, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) nå. På NRK Debatten i kveld presiserte han at brenning av Koranen er lovlig og innenfor ytringsfriheten.

Etter at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) forsøkte å brenne Koranen i Kristiansand tidligere denne måneden, har debatten rast. Det har blitt et sentralt spørsmål hvorvidt det å brenne Koranen er innenfor ytringsfriheten.

Under SIAN-demonstrasjonen grep politiet inn og flere personer ble innbrakt.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har vist til en ordre som ble sendt ut dagen før demonstrasjonen. Operasjonsordren åpnet for at politiet kunne stanse brenning av religiøse symboler.

– Det kommer en ny politiordre i løpet av dagen, sier Kallmyr til VG tirsdag kveld. Han sier denne er et resultat av dialog mandag kveld og tirsdag mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet.

Justisministeren sier at den opprinnelige politiordren fra politidirektør Benedicte Bjørnland kunne skape uklarheter.

– Og uklarheter i forhold til at ytringsfriheten er uinnskrenkelig i Norge. Selv om vi tar avstand fra brenning av Koranen må vi tåle det i vårt samfunn fordi vi har ytringsfrihet, og brenning av Koranen er en del av den ytringsfriheten, sier Kallmyr.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sa at hun syntes det var vanskelig og komplisert da NRKs Fredrik Solvang spurte henne hvordan hun kunne gjøre en slik feil som å utstede den første instruksen.

– Vi synes dette her har vært å manøvrere i et veldig spesielt landskap og å ivareta rett til ytring, ivareta retten til å demonstrerere, samtidig som vi skal passe på at folk får lov til å ytre seg og at det skjer i trygge og gode former, sa hun.

Bjørnland mente at politiet hadde håndtert en krevende situasjon etter beste evne.

– Vi har aldri stått overfor en situasjon hvor det annonseres at Koranen skal brennes. Vi får 200-300 motdemonstranter og vi skal forsøke å ivareta dette på en god måte.

Sent tirsdag kveld la Politidirektoratet ut denne pressemeldingen:

Politidirektoratet justerer operasjonsordre

Operasjonsordren som ble utstedt i forkant av demonstrasjonen i Kristiansand kan tolkes dithen at terskelen for å gripe inn for å hindre koranbrenning er lavere enn hva den i realiteten er. Nå justerer Politidirektoratet operasjonsordren for å sikre en mer enhetlig tolkning.

– Vi erfarer at ordlyden i operasjonsordren ble oppfattet som noe upresis, og gir uttrykk for at terskelen for å gripe inn er lavere enn hva den egentlig er. Vi ser også at det blir en komplisert og krevende avveining å ta for våre mannskaper som befinner seg på stedet. Ordren bidro i så måte kanskje mer til å forvirre enn oppklare. Vi er derfor nå i gang med å justere operasjonsordren, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skal verne om ytringsfriheten
Politiet skal verne om ytringsfriheten så langt det er mulig. Politiet kan sette tydelige rammer og vilkår for arrangementer og demonstrasjoner for å sikre at de skal gå forsvarlig for seg. Politiet skal også kunne gripe inn dersom de ser at det er fare for liv og helse, eller av ordens- og sikkerhetsmessige hensyn.

Selv om ytringsfriheten står sterkt i Norge, kan hatefulle ytringer straffes. Å tenne på et religiøst symbol er ikke et lovbrudd. Men i den eksisterende operasjonsordren ble politidistriktene bedt om å vurdere en slik hendelse ut fra konteksten den skjer i. Hvis det skjer på offentlig sted i en sammenheng med stygg ordbruk, motdemonstranter og spent stemning, mener Politidirektoratet at en slik handling helhetlig sett kan ende med overtredelse av straffelovens §185. I slike tilfeller vil politiet kunne gripe inn, men løpende vurderinger må gjøres i hver enkelt situasjon.

– Det er krevende juridiske avveininger som ligger til grunn i den originale operasjonsordren. Politidirektoratet ser at det er rom for at dette kan tolkes ulikt, og at dette blir krevende for operative mannskap å vurdere på stedet, samtidig som de skal håndtere en pågående hendelse. Vi har fått tydelige tilbakemeldinger på dette fra våre medarbeidere, og det lytter vi til. Det er grunnen til at vi nå er i gang med å justere den eksisterende operasjonsordren, avslutter Bjørnland.

Operasjonsordren er nå på høring i politidistriktene og vil sendes ut om kort tid.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂