Regjeringen setter av 720 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for fastlegene fra 1. mai i år. Legene med pasienter med større behov får mer penger. Men forslaget får kritikk fra flere hold.

NTB har publisert flere saker om dette i dag.

– Basistilskuddet blir pasienttilpasset. Leger med mange eldre pasienter, kvinnelige pasienter, eller som er i bydeler med lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet, får mer penger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Også leger i distriktskommuner kan få større tilskudd, siden de ofte har pasienter som krever mer oppfølging.

– Legene med pasienter med store behov får mer betalt enn dem med mindre behov. Legene med store behov kan velge å ha færre pasienter på lista si, sier Kjerkol.

Dermed vil basistilskuddet økes fra 3,3 til 4 milliarder kroner – drøyt 20 prosent. Den nye ordningen vil fokusere på kjønns- og alderssammensetning på pasientene, «storbrukere», utdanningsnivået i kommunen og beliggenhet.

I gjennomsnitt bruker eldre fastlegetjenester mer enn yngre, og kvinner bruker fastlegetjenester mer enn menn gjennom mesteparten av livet.

– Denne typen variasjon forsøker en å ta inn over seg i den nye ordningen, sier assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk.

Kjerkol mener dette vil «stabilisere fastlegeordningen». Det er dog uvisst om dette vil hjelpe de over 200.000 som mangler fastlege.

Frp mener fastlegene må få færre oppgaver

Møter kritikk

Forslaget møter kritikk fra flere fronter. Allmennlegeforeningens leder Nils Kristian Klev sier denne endringen ikke har vært etterlyst, og han er skeptisk til tilskuddsordningen regjeringen har foreslått.

– Vi er helt avhengige av bedre økonomi hvis vi skal redde fastlegeordningen og få flere leger inn. Legene vil ha forutsigbarhet, og endringen som de legger opp til nå, gir en mye større grad av uforutsigbarhet rundt hvordan økonomien vil slå ut for den enkelte lege.

LHL kaller dette «et enkelttiltak» og forventer mer.

– Fastlegeordningen er i krise. Denne rammer de kronisk syke hardt, og LHL er glad for at regjeringen nå tar grep som er ment å gi våre pasientgrupper bedre oppfølging, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Heller ikke Legeforeningen er fornøyd.

– Satsingen er positiv. Vi trenger flere fastleger, og arbeidsbelastningen må ned. Men regjeringens modell stimulerer til lengre lister, imot våre råd, sier president Anne-Karin Rime.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er helsepolitisk talsperson for FrP. Han mener regjeringens forslag er lite treffsikkert.

– Jeg synes at regjeringen dessverre ligger bakpå i denne saken også. Dette er penger man ble enig om i statsbudsjettet, og jeg mener at pengene skulle kommet fra 1. januar i stedet for fra 1. mai. Når krisen er så ekstraordinær som den er, krever det kraftfulle og raske tiltak, sier Hoksrud.

Hoksrud mener regjeringen har gjort for dårlig forarbeid. Også Rødt er svært kritisk til prosessen.

– Intensjonen til regjeringa med denne satsinga er god, og jeg håper jo at de med dette får til det de ønsker. Men jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor de gjør en så stor omlegging av finansieringsordningen uten å vente på ekspertutvalget det selv har satt ned, og uten å forankre det hos fagorganisasjonene, sier stortingsrepresentant Seher Aydar.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.