Frp mener fastlegene må få færre oppgaver

Det er mangel på fastleger i Norge, og Fremskrittspartiet mener fastlegeordningen må endres slik at stillingen blir mer attraktiv. Partiet foreslår at fastlegene får færre oppgaver.