– I Ungarn skal ungarere gjøre det arbeidet som må gjøres. Hvis det blir vanskelig å få det til må vi øke lønningene. Gjestearbeidere kan først komme på tale hvis vi ikke klarer å gjøre jobben selv. De kan i tilfelle få bli i en definert periode og kunne sies opp om nødvendig, ellers vil vi som nasjon tape vår trygghet, sa Viktor Orbán på et arrangement i regi av det ungarske handels- og industrikammer (MKIK) torsdag.

Trenger 500.000 arbeidere

Ungarns statsminister Viktor Orbán vil ikke importere utenlandske arbeidere til tross for at landet vil trenge 500.000 arbeidere de neste årene: 

– Ungarn tilhører ungarerne. Fokus skal være på å mobilisere vårt eget folk. Vi kan ikke for enkelhets skyld tillate at utenlandsk arbeidskraft slippes inn. Da vil vi tape vår trygghet.

Orbán la til at «landet mobiliserer sine reserver». De har rekordlav arbeidsledighet og et stramt arbeidsmarked, men Orbán ser fremdeles muligheter for å rekruttere nye arbeidere i den østlige delen av landet.

Reduserer statsgjelden

At hans parti gjorde et brakvalg i 2022 fremhever Orbán som bemerkelsesverdig med tanke på at de i et økonomisk tøft 22 minsket budsjettunderskuddet. I de fleste land sikrer makthaverne valgseieren ved å øke budsjettunderskuddet. I Ungarn gjorde det nasjonalkonservative Fidesz det motsatte:

– Jeg vil henlede oppmerksomheten på det faktum at vi er et unntak: I Ungarn reduserte regjeringen både underskuddet og statsgjelden – og det i et valgår.

Han minnet om at dette ikke bare skjedde ved valget i 2022, men også ved 2014 og 2018-valgene. 

– Vår regjering er økonomifokusert. Det viktigste spørsmål for oss er alltid økonomien den kommende perioden.

Endrede maktstrukturer, Europa skilles fra Russland

Orbán tok også for seg krigen i Ukraina og de endrede maktstrukturene i Europa i sin tale:

– Europas maktstrukturer er under omstrukturering. Første trinn ble å skille den europeiske økonomi fra den russiske.

At Ukraina skulle være en kandidat for EU-medlemskap var ifølge Orbán utenkelig for bare ett år siden. Men ikke nu:

– Sentral-Europa manifesterer seg på kartet som aldri før. 

Energiuavhengighet 

– Energi må produseres innenlands. Vi skal bygge høyytelses gasskraftverk og arbeidet er allerede i gang.

Viktor Orbán: – Europeere som søker fred og frihet, er velkommen til Ungarn

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Kjøp e-boken av Kent Andersen!

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.