Mandag starter Europas største militærøvelser i Norge. 20.000 soldater fra ni land deltar i øvelsene «Joint Viking» og den britisk-ledede marineøvelsen «Joint Warrior», der 14 land deltar. Flere styrker har vært i landet siden januar. Det meste av landaktiviteten skjer i indre Troms.

– Rundt 20.000 norske og allierte soldater trener sammen under Joint Viking. Dette tallet omfatter også den pågående britiske marineøvelsen Joint Warrior, som finner sted utenfor norskekysten. Joint Warrior er tett knyttet sammen med Joint Viking. Det samme er også den pågående heimevernsøvelsen Jøssing i Agder og Rogaland, opplyser forsvaret. (NTB)

– Vi skal sammen øke evnen til å operere i vårt tidvis krevende arktiske klima. Den kunnskapen kan bare tilegnes ved å være her i ordentlige vinterforhold. Det skaper sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, sier generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Forsvaret er åpne om at krigen i Ukraina danner bakteppet for landøvelsen.

Det siste året har sikkerhetssituasjonen i Europa forverret seg kraftig med krigen i Ukraina. Situasjonen viser for alvor hvor viktig god beredskap og godt trente militærstyrker er – særlig for et landstrakt og strategisk plassert land som Norge.

– Europa står i en krevende sikkerhetssituasjon. Krigen i Ukraina har vist oss at god beredskap ikke er noe man kan ta for gitt. Beredskap er ferskvare, og må vedlikeholdes, sier Odlo.

Det britiske forsvarets begrunnelse for den årlige marineøvelsen «Joint Warrior» er mer subtil og fremstår ikke godt koordinert med den norske.

The scenario for each Joint Warrior is designed to reflect contemporary political tensions – such as the War on Terror and the threat posed by ISIS – and to simulate the hostilities that might result from them.

Scenariet for hver Joint Warrior er utformet for å gjenspeile moderne politiske spenninger – som krigen mot terror og trusselen fra ISIS – og for å simulere fiendtlighetene som kan følge av dem. (Royal Navy)

Restriksjoner på fly og droner

På grunn av øvelsen blir det innført restriksjoner for fly og droner i store deler av luftrommet over Nord-Norge og Trøndelag.

Restriksjonene gjelder til og med 17. mas.

– I denne perioden innføres restriksjonsområder for private, sivile flyginger og bruk av ubemannede luftfartøy (som droner). Dette gjøres for å ivareta flysikkerheten, skriver Forsvaret.

EXERCISE JOINT WARRIOR (Royal Navy)

Joint Viking 2023 (Forsvaret)

Les også:

Nervekrigen i nord trappes opp – «dommedagsfly» utstasjonert på Island

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.