Tirsdag utplasserte USA et såkalt «dommedagsfly», et E-6B Mercury på Island. Flyet brukes for å kunne gi ordre om avfyring av atomvåpen til ubåter, fly og atomsiloer. De siste dagene har det vært stor aktivitet av B-52 fly over Norge, og i nord trappes krigsforberedelsene opp, koordinert med Sverige og Finland.

E-6B Mercury er et såkalt TACAMO-fly:

TACAMO (Take Charge And Move Out) is a United States military system of survivable communications links designed to be used in nuclear warfare to maintain communications between the decision-makers (the National Command Authority) and the triad of strategic nuclear weapon delivery systems.

TACAMO (Take Charge And Move Out) er et amerikansk militærsystem med overlevelsesdyktige kommunikasjonsforbindelser designet for å brukes i atomkrigføring for å opprettholde kommunikasjonen mellom beslutningstakerne (National Command Authority) og triaden av strategiske atomvåpenleveringssystemer. (Wikipedia)

At flyets besetning, normalt 22 personer, møtte USAs ambassadør til Island, samt andre militære og diplomatiske ledere, slik det står i tweeten, kan være et diskret signal til omverdenen om at flyet står under kommando av en medbrakt general som faktisk har autorisasjon til å avfyre atomvåpen.

B-52 på daglige tokt

Oppmerksomme lesere med lang fartstid på Flightradar har de siste dagene meldt om uvanlig mange besøk av B-52 i norsk luftrom.

Skjermdump: Flightradar24

Analytikere Document har snakket med tror denne aktiviteten er et tegn på at det nå øves over Ofoten-området fordi dette området kan brukes til å avfyre cruisemissiler, eventuelt da med atomvåpen over Nord-Finland.

Selv om Finland og Sveriges medlemskap i Nato fortsatt står på vent, har nok koordineringen mellom Norge/Nato og kandidatlandene kommet lengre enn mange er klar over. I et intervju med Klassekampen, gir forsvarssjefen indirekte støtte til denne teorien:

Det vil også være behov for framskutte mer lokale hovedkvarter, og her per peker Kristoffersen på Forsvarets operative hovedkvarteri Bodø som et godt sted. Norge, Sverige og Finland
i Nato skal også samarbeide om å kunne ta imot alliert forsterkning i tilfelle krise eller krig. Dette skal det også øves på, og her er Trondheimsfjorden og Ofoten sentralt.

– Vi får forsterkninger fra vest, som kommer via sjø og luft. Noen av våre militære flyplasser er øremerket for å ta imot allierte. Fra både Trondheim og Narvik er det jernbane østover, som kan ha sentrale roller når forsvar planlegges, sier general Kristoffersen. (Klassekampen)

A USAF’s B-52H aircraft prepared for launch before flying to Moron Air Base to participate in BTF 23-2 at Minot AFB. Credit: © US Air Force, photo by Staff Sgt. Michael A. Richmond/AIRCOM – Allied Air Command.

Her er et avgangsklart B-52H: Foto: © US Air Force, photo by Staff Sgt. Michael A. Richmond/AIRCOM – Allied Air Command

USAF’s B-52 bombers undertake BTF mission 23-2 in Europe (Airforce Technology)

U.S. ‘Doomsday Plane’ Lands in Iceland Amid Rising Tensions With Russia Over New START Nuclear Treaty (American Faith)

Ingen fred med Putin (Klassekampen – betalingsmur)

Se også:

Doc-TV International: The End Game

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.