Amerikanerne skal investere to milliarder kroner på Rygge flystasjon. Opprustningen er del av den strategiske samarbeidsavtalen som Stortinget godkjente i fjor. (Supplementary Defense Cooperation Agreement).  Den gir USA ekstraterritorielle rettigheter på fire baser i Norge, en av dem er Rygge.

De to amerikanske milliardene skal blant annet brukes til å bygge fire hangarer for kampfly, lagerhaller, økt kapasitet for ammunisjonslagring og bedre sikkerhet rundt flystasjonen.

I henhold til avtalen har USA rett til å bygge infrastruktur i Norge:

* USA får rett til å sette opp egen infrastruktur på de omforente områdene. Denne infrastrukturen vil falle i norsk eie, men USA får bruksrett på den. Avtalen vil ifølge regjeringen medføre «et potensial for betydelige amerikanske investeringer i militær infrastruktur i Norge».

Også norske og andre allierte kan bruke hangarne, men kun amerikanerne har adgang til lagerhallene.

– Det skal tilrettelegge for økt amerikansk aktivitet på Rygge, sier forsvarsministeren.

Amerikansk personell har lenge vært til stede på det militære området i Østfold. Men nå skal Norge legge bedre til rette for at amerikanske kampfly skal kunne trene i samarbeid med det norske forsvaret og andre allierte i norsk luftrom.

De fire basene hvor amerikanerne får ekstraterritorielle rettigheter er foruten Rygge, Ramsund orlogsstasjon, Sola og Evenes.

Avtalen er et brudd på den basepolitikken Norge har ført siden vi ble medlem av Nato hvor Norge forpliktet seg ikke å ha fremmede soldater permanent stasjonert på norsk jord.

Det begynte med forhåndslagring av materiell ved Evenes og ble deretter utvidet til rotasjonsordning av amerikanske soldater. Nå er det en permanent tilstedeværelse.

Amerikanske soldater kan ikke straffeforfølges av norske myndigheter, heller ikke for noe de gjør i sivil utenfor basen. Dette indikerer at nærværet blir permanent.

* USA får også førsterett til å straffeforfølge handlinger begått av amerikanske soldater i Norge. Tidligere gjaldt denne førsteretten kun tjenestehandlinger, men nå skal den også gjelde handlinger begått utenfor tjeneste.

Baseavtalen inngår i en fundamental omlegging av norsk forsvarspolitikk, der forebygging erstattes av avskrekking.

I det nye forsvarskonseptet er beroligelseselementet fjernet fra det som nå defineres som Forsvarets hovedoppgave og erstattet med avskrekking,  som er et nytt begrep i det norske forsvarskonseptet. Begrepet består av elementene nektelse og avstraffelse. Enkelt sagt betyr nektelse forsvar av land-, sjø- og luftrom, slik som tidligere. Det er et rent defensivt begrep knyttet til eget territorium. Avstraffelse betyr angrep mot fiendtlig land, skip og fly hvor gjengjeldelse er sentralt og ikke begrenset til eget territorium. 

Avskrekkingen skal finne sted kollektivt som en del av NATOs kollektive forsvar, dvs. med NATO-styrker og norske styrker som en integrert del av disse i stedet for som tidligere med norske styrker med støtte fra NATO-styrker. Det er en vesentlig forskjell som har føringer for Forsvarets volum og innretning, samt for valg av kapasiteter.

 

 

https://www.nrk.no/osloogviken/usa-investerer-2-milliarder-kroner-til-rygge-flystasjon-1.16319009

 

 

 

 

Norge utvider det forsvarspolitiske samarbeidet med USA: I «omforente områder» er det amerikanerne som bestemmer

USA-avtale får Stortingets velsignelse

Norsk forsvar – fra «piggsvin» til brikke i NATOs strategi

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.