Regjeringen har lagt frem en tilleggsavtale om militært samarbeid med USA. Den går ut på at amerikanerne får fire baser i Norge hvor de har full kontroll. Det er meget spesielt at det er en Ap-regjering som legger frem en slik avtale for Stortinget, men det var Solberg-regjeringen som opprinnelig fremforhandlet den.

Avtalen ble fremforhandlet under regjeringen Solberg og ble undertegnet våren 2021. Ettersom avtalen er en sak av særlig stor viktighet, er Stortingets samtykke til inngåelse nødvendig før den kan tre i kraft. Avtalen var på alminnelig høring høsten 2021.

Det spesielle og nye er det som står om de «omforente områdene».

Gjennom avtalen kan det opprettes såkalte «omforente områder» som vil være viktige i videreutviklingen av forsvarssamarbeidet. Det blir opprettet fire slike områder på flystasjonene på Sola, Evenes og Rygge og orlogsstasjonen på Ramsund. Avtalen åpner for at det i fremtiden kan opprettes flere omforente områder.

Det står ingenting i pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet om at det er amerikansk suverenitet som gjelder inne på basene.

Før hadde vi forhåndslagring av utstyr for at amerikanerne skulle slippe å ta med seg tyngre utstyr i en presset situasjon, eller gå tom for ammunisjon.

Men dette er noe helt annet. Det er amerikanske baser på norsk jord som står under amerikansk kommando. Det er ønsketenkning å si at dette er en fortsettelse av den vante politikken og at russerne ikke kommer til å reagere.

– Norge og USA har samarbeidet godt om forsvaret av Norge i over 70 år. Avtalen inngås med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og Norges folkerettslige forpliktelser. Den endrer ikke norsk base- og atompolitikk, anløpsregler eller norske begrensninger på lagring av visse våpentyper på norsk territorium. Det er dermed ingen grunn til at Russland skal reagere på avtalen. Alliert forsterkning er grunnleggende i Nato-samarbeidet og godt kjent for Russland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Er det ikke en viss fallhøyde ved denne uttalelsen: – Ingen grunn til at Russland skal reagere ..?

Det er grunn til å tro at USAs betydning for norsk forsvar vil vokse. USA fyller tomrommet som et nedbygd norsk forsvar etterlater seg. Hva om USA og Norge ser ulikt på en konflikt? Vil Norge kunne bli utgangspunkt for aktivitet som regjeringen eller det norske Forsvaret er uenig i?

Tidligere har Norge brystet seg med at vi ikke tillater fremmede baser på norsk jord. Nå gjør vi dét, men regjeringen påstår at ingenting er endret.

Den som følger med på amerikansk sikkerhetspolitikk i USA og projiseringen av makt ute i verden, vil være klar over at det nå eksisterer et militærindustrielt kompleks større og mektigere enn noen gang, og det har støtte fra et krigsparti som henter politikere fra begge partier.

Bevisstheten om at det er slik, er stor i USA. Det var dette krigspartiet som fikk krigene etter 9/11 til å trekke ut i tyve år.

Men amerikanerne er lei av å dø i andres kriger.

 

 

Forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA er svært viktig for vår sikkerhet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.