Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak den kontroversielle nye forsvarsavtalen med USA.

I innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité får forsvarsavtalen støtte fra alle partier unntatt SV og Rødt. Det er i tillegg ventet at MDG, som ikke er representert i komiteen, vil stemme imot når saken kommer til behandling i plenum.

– Avtalen er av avgjørende betydning for norsk sikkerhet. USA er Norges viktigste allierte. Det brede flertallet i Stortinget for avtalen viser at de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk siden 2. verdenskrig ligger fast, sier saksordfører Hårek Elvenes (H).

Avtalen sikrer Norge et mer forpliktende samarbeid med USA, påpeker Åsmund Aukrust (Ap), som er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Det er bra, for Norge er helt avhengig av utenlandsk hjelp i krise og krig, sier han.

Strid om basepolitikken
Rødt mener derimot at avtalen bryter med den norske basepolitikken.

– Rødt mener det er helt feil å vrake basepolitikken, som har gitt Norge trygghet gjennom 70 år gjennom svært skiftende sikkerhetspolitiske omstendigheter, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Dette avvises av Aukrust.

– Tvert imot står det veldig klart i avtalen at norsk basepolitikk ligger fast, sier han.

– Alt samarbeid har dilemmaer og oppsider og nedsider. Slik er det selvfølgelig i denne avtalen også. Men i sum mener jeg dette er en god avtale for Norge og for norsk sikkerhet. Derfor er jeg glad for at den får veldig stor tilslutning i Stortinget.

Omforente områder
Bakteppet er baseerklæringen fra 1949, som fastslår at Norge ikke vil «åpne baser for fremmede makters stridskrefter» på norsk jord i fredstid.

I den nye forsvarsavtalen går Norge med på å opprette fire såkalte omforente områder Sola, Evenes, Rygge og Ramsund der USA får bruksrett og uhindret tilgang. Det åpnes også for å opprette flere slike omforente områder i framtida.

Den nye avtalen gir samtidig USA utvidede rettigheter på flere områder:

* USA får rett til å sette opp egen infrastruktur på de omforente områdene. Denne infrastrukturen vil falle i norsk eie, men USA får bruksrett på den. Avtalen vil ifølge regjeringen medføre «et potensial for betydelige amerikanske investeringer i militær infrastruktur i Norge».

* USA får også førsterett til å straffeforfølge handlinger begått av amerikanske soldater i Norge. Tidligere gjaldt denne førsteretten kun tjenestehandlinger, men nå skal den også gjelde handlinger begått utenfor tjeneste.

Sylvi Listhaug vil åpne for permanente Nato-baser i Norge

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.