Torsdag skal Stortinget vedta utvidelse fra fire til tolv norske militærområder som USAs forsvar får bruke.

Da Norge inngikk avtalen med USA i 2022, fikk amerikanerne tilgang til fire militærbaser, men i februar ble avtalen utvidet med åtte nye militære områder. Utvidelsen av den norske avtalen skal vedtas i Stortinget torsdag.

Både Aftenposten og Klassekampen skriver om Stortingets behandling av utvidelsen torsdag.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) begrunnet utvidelsen med at de sikkerhetspolitiske behovene er blitt større.

I fjor signerte både Sverige, Danmark og Finland samme type avtaler, noe som vil gi USA tilgang til 47 militærbaser i Norden: 17 i Sverige, 15 i Finland og tre i Danmark – om de blir vedtatt i nasjonalforsamlingene, skriver Aftenposten.

Rødt og Sosialistisk Venstreparti er svært kritisk til avtalen. De mener blant annet at den er i strid med basepolitikken, som sier at det ikke skal være permanente baser med utenlandske militære styrker i Norge.

Bjørnar Moxnes, forsvarspolitisk talsperson i Rødt, sier avtalen innebærer at Norge gir fra seg suverenitet og kaller dette dramatisk.

– Vi får nå tolv store biter med Amerika på norsk jord. Disse basene tjener ikke norske interesser, men amerikanske interesser. Disse basene vil bli åpenbare bombemål, sier Moxnes til Klassekampen.

Fra før har USA hatt tilgang til Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. Med den nye avtalen får de også tilgang til Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.