USA har foreslått å bygge og betale for oppstillingsplattformer for fire kampfly på Rygge i Østfold. Amerikanerne ser for seg tidvis øving og trening på Rygge.

Forslaget ligger inne i Pentagons budsjett for 2018. Det dreier seg om etablering av infrastruktur, og ikke om utplassering av kampfly, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Denne investeringen vil legge til rette for styrket beredskap og rask overføring av NATO-allierte styrker i tilfelle krise og krig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Planene innebærer å etablere oppstillingsplass med overbygning for fire kampfly på Rygge flystasjon, i tillegg til taksebane, et brannvernbygg, belysning og skilting.

Amerikanske myndigheter ser for seg tidvis øving og trening og eventuell forsterkning til Rygge med fjerde generasjons kampfly ved behov.

Bakke-Jensen sier det er umulig å svare på når det vil komme amerikanske fly til Rygge, men sier Norge blir varslet når det skal øves. Han er glad for å slippe å betale for utbyggingen.

– Ja, det er det ene. Men det som er primært bra, er at USA viser at de står ved sine forpliktelser i NATO-sammenheng og vil øve med sine allierte i Europa. Det er viktig i den situasjonen vi er i i dag, sier forsvarsministeren til NTB.