En kvinne går forbi en butikk i Berlin. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB.

Arbeidstagere i Tyskland hadde i 2022 en nedgang i reallønnen på nesten fem prosent. Med det har tyskernes kjøpekraft avtatt for tredje år på rad, skriver Die Welt, som kaller utviklingen et «historisk tap av velstand» i Tyskland.

Reallønnen gikk litt ned også i de to foregående årene, men nedgangen på 4,7 prosent i 2022 er den største siden andre verdenskrig. Lønnsøkningene holder altså ikke tritt med inflasjonen, som også medfører tap i formuesverdiene, skriver den tyske avisens finansredaktør, Daniel Eckert.

Velstand er ikke statisk. Velstand må hele tiden fremskaffes på ny. Til tross for en voksende økonomi har ikke Tyskland klart dette i den senere tiden.

Dette er en ny opplevelse for tyskere, konstaterer Eckert.

Estimatet på 4,7 prosents nedgang i reallønnen, som altså måler lønningene i forhold til deres kjøpekraft, går frem av data fra Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) og Hans Böckler Stiftung, en forskningsstiftelse tilhørende Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), som er den største fagorganisasjonen i Tyskland.

Inflasjonen ventes offisielt å avta fra åtte til seks prosent i 2023, men de færreste kan regne med seks prosents lønnsøkning, og dermed ligger det an til reallønnsnedgang for fjerde år på rad i år.

Ikke engang på 1970-tallet, da inflasjonen var høy og kjøpekraften avtok, opplevde arbeidstagerne i Tyskland en så sterk reduksjon i kjøpekraften som nå, skriver Die Welt.

Situasjonen reiser spørsmål om hvorvidt det vil komme en lønns- og prisspiral. Potensialet for sosial konflikt øker, ikke minst fordi det blir flere mennesker som ikke kan tære på sparemidler.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.