Demokratene i Los Angeles County forsøker å skape et mekka for leietagere. Men ved å avskaffe huseiernes eiendomsrett skapes det bare mer hjemløshet.

Los Angeles County – også kjent som «La La Land» – fremstår som et paradis for leietagere som slipper å betale husleie.

La La Land har også en annen betydning: å miste kontakten med virkeligheten. Dette er en passende beskrivelse av de lokale myndighetene.

Denne uken vedtok lokale myndigheter å forlenge forbudet mot å utvise leietagere som ikke betaler husleie.

Dette var noe som ble innført av Biden-regimet i forbindelse med pandemien og nedstengningene. Høyesterett stanset dette tiltaket allerede i august 2021. Men enkelte lokale myndigheter har videreført ordningen, skriver Wall Street Journal.

Begrunnelsen denne gangen er ikke covid, men en annen type luftveissykdom. Motivasjonen er likevel egentlig å bekjempe hjemløshet.

As one activist said, “It’s simple: tenant protection is homelessness prevention.”

Men i realiteten har antall hjemløse steget kraftig i perioden utvisningsforbudet har vært operativt. For de fleste hjemløse lider av psykiske lidelser eller rusavhengighet. Å løse deres problemer krever mer enn tak over hodet.

Siden man slipper å betale husleie hvis man har inntekt under et visst nivå, er det mange som velger å ikke jobbe. 275.000 har falt ut av arbeidsmarkedet siden pandemien startet, selv om det er stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Enkelte leietagere har ikke betalt husleie på tre år ved utgangen av den perioden utvisningsforbudet er vedtatt å gjelde.

De som faktisk betaler husleie, fremstår nesten som idioter, og det samme kan man si om huseierne. For utleierne slipper ikke unna eiendomsskatt, forsikring, renter, avdrag og vedlikeholdskostnader.

Slik avskaffes eiendomsretten ved et politisk vedtak.

Myndighetene i Los Angeles County vil hjelpe de hjemløse, men huseierne får regningen, og antall hjemløse øker.

Men det er enda verre: Hvis huseierne øker husleien med over 10 prosent, må de betale for at leietagerne finner seg et nytt sted å bo. Det er snakk om tusenvis av dollar.

This is rent control by another name.

Mange huseiere klarer ikke kostnadene, og dermed stanser vedlikeholdet, strømmen slås av, og leilighetene blir ubeboelige.

This is a recipe for fewer places to rent and more homelessness.

Det er virkelig ikke så merkelig at folk som kan forsørge seg selv, og dermed også betaler skatt, flykter fra California. Disse produktive borgerne erstattes av hjemløse, rusmisbrukere, kriminelle, mentalt syke og illegale migranter.

Karen Bass (D) er ny i rollen som borgermester i LA County. Hun flyttet inn på kontoret 12. desember 2022. Men den politiske linjen videreføres.

Den amerikanske drømmen utryddes av Demokratenes hodeløse og «progressive» politikk.

Les også:

California vurderer å betale erstatning til etterkommere av slaver delstaten aldri har hatt

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Kjøp bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.