Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Norge vil få et økende underskudd på sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Innvandringen til Norge har ikke løst problemet.

Det ser ikke lyst ut for bemanningen i norsk helsevesen fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har oppdatert sine tall for tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell fram mot 2040.

NTB skriver om saken.

I helsesektoren vil dagens utvikling fortsette, meldes det. Flere av dem som velger karriere innen helse, tar høyere utdanning. Det blir færre som velger lavere utdanning, og dermed kan fylle viktige roller som blant annet sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter.

For få varme hender

– Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere. Sykepleiermangelen er ventet å forverre seg i årene framover. Situasjonen blir ikke bedre av at det samtidig ser ut til å bli økende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter. Det ser også ut til at det utdannes for få bioingeniører, jordmødre og helse- og tannhelsesekretærer, skriver SSB i sammendraget av rapporten.

De forrige framskrivingene ble publisert i 2019. Tallene viste den gang samme forventninger. Den siste rapporten er basert på ferskere informasjon, men tendensene som medfører økt helsepersonellmangel, er de samme.

– Dette skyldes at de demografiske endringene er den viktigste forklaringsfaktoren bak den anslåtte utviklingen fra 2019 til 2040, skriver SSB.

Det ble en periode hevdet at innvandringen til Norge var en faktor som skulle løse behovet for denne typen helsepersonell. Blant annet skulle det komme mange tannleger og sykepleiere i form av migranter fra Syria, og disse kunne så gå inn og bidra i norsk helsevesen. Dette viste seg å være uriktig.

Migrantstrømmen til Norge har i stedet medført et stort antall personer som trenger helsetjenester, og har dermed forverret situasjonen. Se sak under.

Andre faktorer av betydning for helsepersonellbehovet, er bedret helsetilstand hos eldre, omfanget av ubetalt omsorgsarbeid i hjemmet og politiske prioriteringer. Disse gir noe usikkerhet i forbindelse med tallfestingen av den anslåtte utviklingen.

Les også: 

Danmark: «Import av muslimske innvandrere er en kronisk fiasko»

Bestill fra Document forlag:

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Hvis du bare skal kjøpe én bok på nyåret, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.